Wij zijn voor de Dienst Justitiële Inrichtingen op zoek naar een senior Informatie analist.

Het betreft een tijdelijke inzet vanaf 1 september tot 1 juni 2017.
Standplaats : Gouda

Algemene eisen

 • Kennis van, en aantoonbare meerjarige ervaring (minimaal 3 jaar) met, werken in een iteratieve
 • aanpak, gebaseerd op Agile/SCRUM.
 • Kennis van, en aantoonbare meerjarige (minimaal 3 jaar) ervaring met, werken aan een Data Warehouse en Business Intelligence oplossing.
 • Goede communicatie in het Nederlands, zowel in woord als geschrift.
 • Aanvraag van een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Kennis van, en aantoonbare meerjarige (minimaal 3 jaar) ervaring met:
 • Het opstellen van functioneel ontwerp op basis van business requirements in samenwerking
 • met de producteigenaar;
 • Het overdragen van analyse- en ontwerp documentatie aan een ontwikkel/beheer/test team
 • voor verdere realisatie;
 • Het begeleiden van ontwikkel/ team tijdens de realisatie om te waarborgen dat gerealiseerd
 • wordt conform ontwerp;
 • Het uitvoeren van functionele acceptatietest in samenwerking met functioneel beheer en de
 • producteigenaar;
 • Het begeleiden van gebruikers in de acceptatie en adoptie van een rapportage- en analyse
 • omgeving.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de minister van Veiligheid en Justitie voor de
tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen die door de rechter zijn
opgelegd.
Met 59 vestigingen verspreid over het land en zo’n 14.450 medewerkers is DJI één van de
grootste organisaties van Nederland. De Directie Informatievoorziening, met daaronder de
afdeling Programma’s en Projecten, is gevestigd in Gouda.

Je bent lid van een projecteam verantwoordelijk voor het uitbouwen van een bestaande Data
Warehouse omgeving, naar volledige ondersteuning van management informatievoorziening
voor DJI. Dit is inclusief ontsluiting van de noodzakelijke bronsystemen. Jouw
verantwoordelijkheid is het met de producteigenaar detailleren van productdefinitie tot een
functionele specificatie voor de ontwikkelaars, testbaar voor de tester. Je biedt de
producteigenaar ondersteuning in de acceptatie van opgeleverde producten.

 

Solliciteer