Profiel Opdracht
 
De Senior VMware Specialist beheert de virtuele infrastructuur en wijzigt zonodig de technische infrastructuur en draagt zorg voor het adequaat functioneren van deze componenten, conform
gestelde prestatienormen van de technische infrastructuur.
 
Werkzaamheden:
1. Beheerde omgeving
• beheert de omgeving en daarmee samenhangende objecten;
• stelt protocollen en procedures op het gebied van beheer
• signaleert storingen en verzorgt herstelprocedures
• verhelpt complexe storingen
• test en installeert nieuwe versies en/of applicaties
• adviseert over aan te schaffen nieuwe versies en/of applicaties
• draagt zorg voor gedocumenteerde protocollen, procedures op
het gebied van beheer
• draagt zorg voor courante documentatie en designoverzichten
van beheerde omgevingen
2. Advies op het terrein van technische infrastructuur m.b.t. de omgeving
• adviseert over de inrichting en het beheer van de omgeving
• adviseert over de toepassingsmogelijkheden van de omgeving
• beheert complexe, specialistische, geïntegreerde omgevingen
• stelt implementatieplannen op
• stemt af met de betreffende onderdelen
• creëert voorwaarden voor nieuwe toepassingen
• voert diverse implementatieplannen uit en richt systemen in
• verbindt netwerken onderling
• analyseert de impact van veranderingen
• voert regie bij complexe wijzigingen
 
Eisen Inhoud
 
De kandidaat beschikt minimaal over aantoonbaar HBO werk- en
denkniveau.
Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring
en een minimaal behaald HBO diploma.
Dit dient specifiek beschreven te zijn in het cv.
 
De kandidaat beschikt over VCP5 VMware certificering
De kandidaat beschikt over MCSE 2012 certificering in tenminste
één discipline.
 
De kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare
werkervaring met HP blade enclosures en servers.
 
De kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare
werkervaring met IBM en/of EMC storage omgeving
 
De kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring met ITIL
processen en TOPdesk als service managementapplicatie voor
incidenten, wijzigingen en problems.
 
De kandidaat beheerst de volgende competenties op senior
niveau:
• Oordeelsvorming
• Resultaatgerichtheid
• Snelheid van begrip
• Analytisch vermogen
• Verantwoordelijkheid
• Communicatieve vaardigheden

Solliciteer