Wij zijn voor de Belastingdienst op zoek naar een Tester/Testautomatiseerder.

Het gaat om een tijdelijke inzet vanaf 1 augustus  tot 1 januari 2017
Standplaars: Apeldoorn

Opdrachtomschrijving:         
Als tester meedraaien in een SCRUM ontwikkelteam, werkzaamheden: Testvoorbereidingen, -uitvoering, en afronding.
Dit jaar wordt gewerkt met 8 releases per jaar. Een belangrijker wordend onderdeel daarin is testautomatisering

o    Plannen van activiteiten 
o    Bewaken planning en voortgang. 
o    Selecteren van de te gebruiken testtechnieken (vanuit de standaarden B/CAO).
o    Controleren conform Testplan.
o    Uitvoeren van zowel statische als dynamische testen. 
o    Toetsen van de testbasis (Startarchitectuur, Applicatieontwerp, Functionele- en Prestatie-eisen)
o    Faciliteren van acceptanten om zelf te testen. Vastleggen van bevindingen en bij hertesten aftekenen van het herstel op de daarvoor aangegeven wijze.
o    Na iedere processtap Test opmaken van Testrapporten, het bewaken voortgang oplossingen en het afgeven van een Vrijgaveadvies t.b.v. overgang naar een volgende processtap (Integreren). 
o    Adviseren omtrent geconstateerde fouten, afwijkende specificaties en omissies in de testbasis. 
o    Onderhouden/bijstellen van testdocumentatie (Testrapporten, Vrijgaveadvies) en versiebeheer “eigen” werk.
o    Opstellen, uitvoeren en beoordelen van (test)deliverables 
o    Opstellen van een Testplan c.q. bijstellen/aanvullen van bestaande Testplannen voor een release van geaccepteerde applicatieservices ten behoeve van de integratietest. 
o    Opstellen van Testscripts, Testdata (Logische en Fysieke Testgevallen) overeenkomstig Testplan; bestaande Testscripts aanvullen c.q. bijstellen, aanleggen van Testdata
o    Afstemmen van issues over team heen, o.a. met aanpalende services
o    Opzetten en onderhouden van geautomatiseerde testen

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

Binnen team BVJ wordt het grootste deel van de java applicaties van FAD O&M onderhouden. BVJ werkt in 3 SCRUM teams aan de ontwikkeling van meerdere applicaties. Voor 1 van de SCRUM teams zijn we op zoek naar een tester. De tester zal bij meerdere applicaties ingezet kunnen worden. De belangrijkste applicatie zal TWG, de toegangs webgateway, zijn. TWG is een backend applicatie zonder frontend. TWG draait op WAS8 onder UNIX

o    Basic Unix commando’s
o    XML, XSD’s
o    MQ
o    SoapUI
o    TMAP Next (VTA)
o    HP ALM 
o    GIT/Jira
o    Office producten (Word, Excel)
o    Lean IT
o    SCRUM / Agile
o    Test automatisering (UFT, Selenium, SoapUI, ) is een zeer sterke pré

 

Solliciteer