TAKEN EN RESULTAATGEBIEDEN
Binnen het functioneel team testen bij de afdeling Informatievoorziening zijn we op zoek naar een acceptatietester die kan participeren in het programma Scherp en Efficiënt. De tester gaat onder leiding van een testcoördinator aan de slag bij het testtraject van Chronos.

Taken die onderdeel kunnen zijn van de functie

 Opstellen van testgevallen
 Uitvoeren van testscripts
 Klaarzetten testdata m.b.v. SOA-test (Parasoft)
 Controleren en analyseren van testresultaten, waarbij nauwkeurig gekeken wordt naar de werking van de software, interfaces en inrichting van de applicatie Chronos, Oracle Service bus en de ketenkoppelingen
 Loggen van bevindingen conform een vooraf opgestelde template, zodat bevindingen duidelijk en concreet worden vastgelegd.
 Hertesten van opgeloste bevindingen
 Het wekelijks rapporteren van de voortgang in testvoorbereiding en testuitvoering aan de testcoördinator
 Meewerken aan het uitbouwen van de geautomatiseerde regressietest (SOA-test

Omschrijving van de Opdracht
De werkzaamheden zullen plaats vinden binnen het programma Scherp & Efficiënt. Hiervoor wordt de applicatie Chronos ontwikkeld die gebruikt wordt om het primaire proces van Justis te ondersteunen. Dit proces is de afgifte van de Verklaring Omtrent het Gedrag voor Rechtspersonen en Natuurlijke Personen. Tevens worden de Gedrags verklaring Aanbesteden verwerkt via Chronos. Chronos is ontwikkeld via de Oracle BPM suite.
Het programma moet nog 2 zeer belangrijke releases opleveren, waarvoor acceptatietesten uitgevoerd worden. De inzet is ter ondersteuning van de huidige testcoördinator binnen Chronos acceptatietesten. De werkzaamheden van de tester staan beschreven bij “B. Taken en resultaatgebieden”.
De opdracht start in juli 2016 en loopt tot eind september 2016 met optie tot verlenging van enkele maanden. De verwachtte inzet is 32 uur per week.

WERKOMGEVING
De screeningsautoriteit Justis valt onder het ministerie van Veiligheid en Justitie. Justis werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door het screenen van personen en organisaties. Justis heeft toegang tot exclusieve bronnen, analyseert informatie uit deze bronnen en vormt zich een oordeel over de integriteit van personen en organisaties. Op basis van deze oordeelsvorming geeft Justis verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen af.

Justis adviseert organisaties over de inzet van zijn producten en laat daarbij ruimte voor maatwerk.
Bekende producten van Justis zijn de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het Bibob-advies. Tot de taakgebieden van Justis behoren ook TRACK, naamswijzigingen, de afhandeling van gratieverzoeken, het verlenen van vergunningen voor particuliere beveiliging, wapenbezit en buitengewone opsporingsambtenaren. Bij Justis werken circa 250 mensen.
 

De afdeling Informatie Voorziening (IV)
Justis is een organisatie die gegevens verwerkt en gebruik maakt van gegevens van verschillende informatieleveranciers. Het koppelen van al deze gegevens vergt afstemming en regie. Die taken vallen onder de verantwoordelijkheid van de afdeling IV. De afdeling stuurt partijen aan – soms op basis van contracten, soms op basis van lichtere afspraken of relaties – om tot een samenhangend geheel te komen, zodat Justis haar producten en diensten kan leveren.
IV is opgebouwd als regie-organisatie en stelt kaders, ondersteunt bij het formuleren van de klantvraag en zorgt ervoor dat deze wordt gebundeld. Justis-IV heeft ervoor gekozen het technisch beheer, het applicatiebeheer en het onderhoud van de Justis systemen uit te besteden aan andere partijen.
IV is verantwoordelijk voor testproces binnen Justis. Op basis van het testbeleid wordt richting gegeven aan uitvoering van het testproces en gebruik van methoden erbij. Voor testactiviteiten, al dan niet onder regie van de afdeling IV, wordt testcapaciteit geleverd vanuit het functioneel team testen.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN:

– Afgeronde HBO- opleiding op het gebied van informatica/informatiekunde;
– Aantoonbare testervaring in het opstellen en uitvoeren van testgevallen (min. 4 jaar);
 

WENSEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN:
– Uitgebreide kennis en aantoonbare ervaring met gestructureerd testen en test-
management conform TMap (Min. 3 jaar)
– Aantoonbare testervaring met vergelijkbare trajecten van complexe systemen ( 3 jaar);
– Kennis van SOA-test (Parasoft) is een pré;

Competenties die de persoon nodig zal hebben voor het succesvol vervullen van de functie zijn:
– Uitstekende communicatieve – en sociale vaardigheden
– In staat zijn om zichzelf snel in te werken en de materie op korte termijn eigen te maken;
– Sterke communicatieve vaardigheden;
– Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
– In teamverband kunnen werken
– Zelfstandig kunnen werken
– Nauwkeurig
– Stressbestendig
– Flexibel
– Een hoog conceptueel denkniveau

 

Solliciteer