Testcoordinator

Het realiseren van testrapportage waaruit is te herleiden dat gerealiseerde koppelvlakken voldoen aan de vooraf gevraagde kwaliteit. De koppelvlakken worden gerealiseerd met de producten CA API Gateway, CA Identity Manager, Tibco ActiveMatrix BusinessWorks Express en VL-Trader.
De testcoördinator is bekwaam in geautomatiseerd testen en omgaan met testtools en testmethodieken. De testcoördinator dient zelfstandig kwantitatieve testresultaten te kunnen genereren vanuit de verschillende machine-onderdelen.

Project:Realisatie koppelvlakken in de Ontwikkel-, Test-, Acceptatie- en Productieomgeving CIBG
Projectdefinitie:
Om registers op uniforme wijze voor productie beschikbaar te stellen door middel van beveiligde verbindingen, intern en extern met landelijke voorzieningen, is een basisplatform gecreëerd wat voorziet in het realiseren van koppelvlakken tussen systemen en applicaties. Voor het implementeren van deze standaardisatie van koppelvlakken moet elk koppelvlak kwalitatief en kwantitatief worden gewaardeerd door middel van testen. Een koppelvlak is hierbij een koppeling met toegevoegde “intelligentie”. Het past in de innovatie ambitie die door het management van CIBG is ingezet.
Het koppelvlak zal een standaard bouwsteen worden binnen CIBG met bijbehorende aansluitvoorwaarden.

Taken:
Concreet verwacht het CIBG de volgende taken:
 Opstellen en volgens afgesproken kaders uitvoeren van een testplan voor het Project koppelvlakken;
 Uitwerken van test-scenario’s t.b.v. het testen van de koppelvlakken;
 Uitwerken van scripting t.b.v. geautomatiseerd testen;
 Uitvoeren van test door op de verschillende koppelvlak-eindpunten configuraties in te stellen die een ketentest mogelijk maken;
 Opstellen diverse rapportages over bevindingen en verbetervoorstellen;
 Opleveren adviesrapport testuitvoering over de OTAP-straat;
 Periodiek opleveren van een statusrapportage;
 Indien noodzakelijk behoudt opdrachtgever zich het recht voor om nog enkele aanvullende
werkzaamheden in de vorm van op te leveren resultaten toe te voegen aan deze opdracht
danwel de inzet uit te breiden.

Achtergrond informatie CIBG:
Het CIBG is een agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het
CIBG registreert, beheert, beoordeelt, bewerkt en genereert (vertrouwelijke) zorggegevens die
leiden tot besluiten, beschikkingen en vergunningen. Daarnaast bieden we hoogwaardige
ondersteuning aan onafhankelijke toetsingscommissies en verstrekken we informatie over en
bieden begeleiding bij de implementatie van CIBG-producten.

Het CIBG kent een service oriented ICT architectuur en hanteert het uitgangspunt ‘Microsoft,
tenzij…’. Voor projecten gebruikt het CIBG in principe PMC als projectmanagementmethodiek.

Plaats van uitvoering werkzaamheden
Alle werkzaamheden geschieden op locatie bij het CIBG aan de Rijnstraat 50, 2515 XP in Den Haag.

Periode:
De ingangsdatum van de opdracht is 20 juli 2016 tot en met 30 juni 2017. Totaal 36 uur per week. Met een optie tot verlenging van drie maanden.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

 
Wij verwachten van de door partijen in te zetten medewerker dat hij/zij:
 Beschikt over een HBO opleiding — of een vergelijkbaar niveau opgedaan door een goede
vooropleiding en meerdere jaren ervaring – op gebied van ICT, geregeld aangevuld met
specifieke opleidingen;
 Ervaring heeft met infrastructuurtesten, connectiviteitstesten, onderscheid en uitwerking van functionele en niet-functionele acceptatiecriteria;
 Ervaring heeft met test-tooling en geautomatiseerd testen en daarin zelf kan ontwikkelen en situaties kan creëren (via JMeter, SOAPUI en Selenium);
 Kennis heeft van algemene infrastructurele zaken in een Windows/Linux omgeving zoals
authenticatie, autorisatie, failover clustering, Load balancing, netwerkcommunicatie en
monitoring;
 Kennis en ervaring heeft met CA API Gateway, CA Identity Manager, Tibco ActiveMatrix BusinessWorks Express en VL-Trader, weet wat de diverse producten doen en hoe ze samenwerken – hierbij is kennis voor basisinrichting van de producten belangrijk;
 Kennis heeft van landelijke voorziening (zoals DigID of GBA-V) en de bijbehorende problematiek;
 Ervaring heeft met Tmap, SQL, XML en de werking van certificaten (CPA en PKI-O);
 Ervaring heeft om binnen een Agile ontwikkelteam te kunnen opereren.

Het is een pré als hij/zij:
 Ervaring heeft met deployments op basis van powershell scripts;
 Ervaring heeft met Kanban;
 Basiskennis van SOA, .NET Framework en systeemontwikkeling in C#;
 Ervaring heeft met opdrachten bij de Rijksoverheid en het CIBG in het bijzonder.

GEDRAGSKENMERKEN

 
Wij gaan ervan uit dat een in te zetten medewerker:
 Zelfstandig en projectmatig kan werken;
 Binnen een agile omgeving kan werken;
 Pro-actieve houding heeft: niet bang om te vragen of ergens op af te stappen;
 Secuur is en een hoge kwaliteit nastreeft;
 Open en toegankelijk is voor alle betrokken partijen;
 Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht heeft;
 Adviezen kan formuleren die voorgelegd kunnen worden aan de stuurgroep of projectleider.

Solliciteer