Voor het SSC-ICT in Den Haag zijn we op zoek naar een Testcoördinator applicaties.

Het gaat om een tijdelijke inzet PER DIRECT tot 1 maart 2017
Standplaats : Den Haag 

Werkomgeving

SSC-ICT levert sinds 2009 voor meerdere ministeries de werkplekdienst Digitale Werkomgeving Rijk (DWR). Inmiddels betreft dit zo’n 35.000 werkomgevingen voor acht ministeries, werken we op ruim 50 locaties in Nederland en op 160 posten over de wereld. Gezien de snelle ontwikkelingen in de ICT is het nu tijd om deze dienst verder te ontwikkelen en hiermee onze service te verbeteren. Dit gebeurt onder de noemer ‘DWR Next’. 

DWR Next zal virtueel worden aangeboden. Hierbij staat de werkomgeving niet meer lokaal op de desktop, maar centraal in het rekencentrum. Dit maakt het mogelijk dat Rijksambtenaren op ieder apparaat, op iedere plaats en op ieder gewenst tijdstip veilig kunnen werken. In de werkomgeving van het eigen ministerie en in samenwerking met andere rijkscollega’s en externe organisaties. Daarnaast is een virtuele werkplek ook beter en makkelijker te beveiligen. 
De ontwikkeling van DWR Next richt zich eerst op het moderniseren van reeds bekende functionaliteiten zoals Office. Deze functionaliteiten komen niet alleen beschikbaar op de werkomgeving, maar ook op mobiele devices, zoals de hybride laptop. Verder worden mobiele devices ontwikkeld met de functionaliteit om papierloos vergaderen te ondersteunen. Hiernaast zal ook het betalen naar gebruik en het self service aanvragen van diensten voor de werkplek worden ingericht. 
Vanaf eind 2016 kunnen de eerste ministeries in het verzorgingsgebied van SSC-ICT beschikken over DWR Next. Uitrol staat gepland op de Rijnstraat 8 en aansluitend alle andere afnemers van SCC-ICT, huidige en toekomstige. 
 
Het projectteam

Binnen SSC-ICT wordt er naast de bestaande lijnorganisatie ook veel nieuwe ontwikkelingen opgepakt binnen projecten. Een van deze grote projecten is DWR Next, dit project is onderverdeeld in zes deeltrajecten met elk hun eigen team aan specialisten. De teams zijn Architectuur, Ontwikkeling & Beheer, Functionaliteit, Testen, Implementaties en Applicaties. Hiernaast is er een staf die de projectmanager ondersteunt met functies als projectbeheerser en communicatieadviseur. De tester applicaties maakt deel uit van de applicatie/implementatie team van DWR Next. 

 
Taken en resultaatgebieden

SSC-ICT is op zoek naar een testcoördinator applicaties die in haar organisatie verantwoordelijk is voor het het plannen en begeleiden van acceptatietesten van de applicaties die vanuit de packaging- en scriptingstraat voor het project DWR Next worden opgeleverd. 

Uit deze straat komen applicaties die zijn omgebouwd naar de nieuwe standaarden en richtlijnen voor DWR Next en deze applicaties moeten met de functioneel verantwoordelijke getest gaan worden. Als testcoördinator applicaties ben je verantwoordelijk voor het hele traject van voorbereiding, afspraken maken, test begeleiden tot rapporteren van de voortgang. 
  
Belangrijkste verantwoordelijkheden en resultaatgebieden 

Testplanning- en beheer: 
 • Op-/bijstellen van het testplan, waarin o.a. opgenomen de strategie, organisatie, planning, procedures en standaards
 • Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de acceptatietest 
 • Accepteren van de testomgeving
 • Intake uitvoeren op beschikbaar gekomen applicaties
 • Bewaken van de voortgang en kwaliteit van testactiviteiten
 • Onderkennen van en anticiperen op risico’s 
Testvoorbereiding:
 • Reviewen van testdocumentatie
 • Zorgdragen voor prioritering van applicaties op basis van gebruikersbelang
 • Begeleiden van het opstellen van testspecificaties door gebruikers

Testuitvoering

 • Begeleiden van de uitvoer van testen door gebruikers
 • Begeleiden van het vastleggen en afhandelen van bevindingen
 • Zorgdragen voor goedkeuring van applicaties en werkprocessen door gebruikers

Testrapportage: 

 • Rapporteren over voortgang en tijdsbesteding 
 • Rapporteren over bevindingen en kwaliteit (testakkoorden van gebruikers)
 • Rapporteren over risico’s, problemen en bijbehorende maatregelen 

EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN:

 • Minimaal 5 jaar ervaring met gestructureerd testen, waarvan minimaal 3 jaar als testcoördinator in een vergelijkbare opdracht en omgeving
 • Minimaal 3 jaar ervaring met het opzetten van gestructureerde migratie testtrajecten, waarbij een veelheid van systemen werd geraakt en veel gebruikers betrokken waren tijdens de testuitvoering
 • Minimaal 3 jaar ervaring met applicatie-packaging en server based computing van applicaties en de rol van testen daarbij
 • Ervaring met troubleshooting op Windows 10 in combinatie met op meerdere wijzen ontsloten applicatiesAantoonbaar 
 • Brede conceptuele- en praktische kennis van ICT applicaties en infrastructuren
 
Kennis en competenties 
Opleidings-/denk-/werkniveau:
 • HBO 
Aanvullende kenniseisen:
 • Kennis en ervaring met marktstandaards op het gebied van testen (TMap next, ISTQB) 
 • Kennis en ervaring met gebruikersacceptatietesten
 • Kennis en ervaring met infrastructurele migratietrajecten
 • Kennis en affiniteit met de bedrijfsprocessen van een ICT-dienstverlenende organisatie
 • Ervaring binnen de overheidssector heeft de voorkeur

GEDRAGSKENMERKEN

 • Is toegankelijk, communicatief vaardig en politiek sensitief 
 • Laagdrempelig en hulpvaardig voor gebruikers (klantgericht)
 • Weet gebruikers en het projectteam mee te krijgen binnen gestelde kaders
 • Weet een goede balans te houden tussen pragmatiek en theorie 
 • Plant en organiseert op een gestructureerde wijze
 • Weet onder tijdsdruk binnen de grenzen van zijn rol (objectief en kwaliteitsgericht) te opereren
 • Is sterk resultaatgericht en heeft een ‘hands on’ mentaliteit
 • Denkt mee in oplossingen voor problemen, ook buiten de gebaande paden 
 • Is flexibel, weet te komen tot nieuwe scenario’s wanneer omstandigheden wijzigen
 • Werkt op een proactieve en professionele manier samen met het multidisciplinaire projectteam en overige betrokkenen

Solliciteer