Voor de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Testautomatiseerder.

Het gaat om een tijdelijke aanstelling per direct tot 1 januari 2017
Lokatie : Apeldoorn

Opdrachtomschrijving:

Het applicatiedomein Ontvangen en Mededelen (O&M) omvat alle (ca.35) applicaties die binnenkomende en  uitgaande informatiestromen (papier én digitaal) van de Belastingdienst  verwerken en/of routeren. Populair gezegd is O&M de digitale postkamer van  de Bedrijfsprocessen voor Douane, Toeslagen en de reguliere Belastingdienst.  Ten behoeve van de vele informatiestromen is er binnen O&M sprake van  informatie uitwisseling tussen diverse O&M-applicaties. Deze worden op  zowel applicatief als integratie-niveau getest binnen de FAD O&M.
 
De opdracht voor de Testautomatiseerder is om de uitwerking van een  testframework in ALM af te ronden, op integratieniveau.
Dit gebeurt in nauwe  samenwerking met  dus cross-platform gewerkt (met name AIX en WAS applicaties, maar ook mainframe  is een onderwerp dat langs komt). In die rol maak je deel uit van het integratieteam van O&M, er wordt 
Aan de hand van bestaande structuren en  componenten implementeer je daarmee teststromen voor een regressietest. Je  werkt dus aan een concreet (eind)product.
 
Specifieke taken van de testautomatiseerder zijn·        
Realiseren  ALM (TM en UFT-GUI/API) componenten die door koppelingen stromen vormen
Aanpassen  van scripting (ALM, VBS, C#, evt. shell scripting onder AIX);
 
Businesskennis:·        
 Kennis  van de informatiesystemen van de Belastingdienst in het algemeen en die van  Ontvangen en Mededelen in het bijzonder.
Vakkennis:       ·        
 Algemene kennis van test-automatiseringsprocessen; 
 
  •  ALM (TM  en UFT-GUI/API);        ·
  •  C# ;
  • VBS; Unix  scripting 

 AIX en mainframe  ervaring;·        
 Kennis  van XBRL is een Pré.

Persoonlijke vaardigheden:·        
  • Analytisch  denkvermogen en een goed organisatievermogen;
  • In staat  zijn om overzicht te houden over een complexe keten en op verschillende niveaus te schakelen;
  • Moet  zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;         ·
  • Proactief, enthousiast en goed gemotiveerd;

Solliciteer