Locatie: Leeuwarden
Inzet per: zsm
Inzetperiode: tot 15-09-2017 optie po verlenging
Inzet: 40 uur
Tarief: In overleg

Testanalist

De testanalist test (onderdelen van) complexe informatiesystemen. Het betreft nieuwe onderdelen of aanpassingen in bestaande informatiesystemen. Wij zoeken een testanalist met de competenties en vaardigheden die je van een testanalist mag verwachten.

Taken

 • Reviewen van functionele en technische systeemdocumentatie op o.a. testbaarheid;
 • Het uitvoeren van een intake op documentatie van een testopdracht en het maken van impact- en risicoanalyses; input leveren aan Product Risico Analyse (PRA);
 • Het bepalen van de teststrategie in samenwerking met het devops-team, op basis van de PRA. Betreft o.a. : breedte en diepte van de test, testtechniek(en), dekkingsgraad, testsoort, statisch testen, dynamische testen, stresstesten, regressietesten, performancetesten;
 • Voorbereiden en begeleiden van gebruikersacceptatie- en systeemtesten;
 • Het uitvoeren van de testanalyse o.b.v. functionele documentatie en het uitwerken naar logische en fysieke testgevallen, inclusief de testvoorspellingen. Dit geldt voor o.a. de functionele systeem-, keten- en acceptatietesten;
 • Verschillende/meerdere test-technieken hierin kunnen toepassen;
 • Definiëren van testscripts t.b.v. geautomatiseerd testen;
 • Het zorgdragen voor de reproduceerbaarheid van testdossiers en uitgevoerde tests;
 • Uitvoeren van de geplande testen en hertesten (functionele systeemtesten, integratietesten en ketentesten);
 • Het vastleggen van de testresultaten en registreren van bevindingen;
 • Het analyseren en rubriceren van geconstateerde testbevindingen en het aanreiken van mogelijke oplossingsrichtingen. Actief monitoren van de status van bevindingen;
 • Het leveren van een bijdrage aan test- en eindrapportages ten behoeve van de acceptatie van het product door de opdrachtgever;
 • Leveren van een bijdrage aan het evalueren van afgeronde testtrajecten cq projecten/releases;
 • Leveren van een bijdrage aan het opstellen van AO/IC procesbeschrijvingen of gebruikershandleidingen;
 • Verwoorden en uitdragen van het testmodel en de testmethodiek aan de klantorganisatie.

Coordinerende/sturende taken

Coachen van collega testanalisten en andere medewerkers in het Devops team (ontwikkelaars, ontwerpers, informatie analisten en technisch applicatiebeheerders), met name op gebied van testen.
Reageren kan nog tot maandag 29 augustus 17:00 uur door middel van een cv in word format en een korte motivatie met vermelding van beschikbaarheid en tarief

Solliciteer