Voor Defensie zijn wij op zoek naar een tijdelijk

Technisch Projectleider
(tot eind 2016 + optie tot verlenging, 32 uur/wk, Den Haag)

Organisatie DPO
De primaire doelstelling van de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) is het in NAVO-verband verrichten van inname, transport, opslag en afgifte van vloeibare brandstoffen zowel voor militaire als civiele klanten. Daarnaast onderhoudt en waarborgt DPO de continuïteit van het Nederlandse deel van het pijpleidingstelsel (Central Europe Pipeline System) met de daarbij behorende installaties. De DPO is een onderdeel van de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

De DPO brandstoffenlocaties bestaan uit manifolds, pomphuizen en opslag- en servicetanks op DPO depots Poortugaal, Klaphek, Markelo en Deinum en op de vliegveldafleverpunten (ADP’s) Volkel, Eindhoven en Gilzen-Rijen. DPO beheert tevens de transportleidingen en afsluiterputten tussen deze locaties.
De Defensie Pijpleiding Organisatie bestaat uit die secties: Staf Control, Pijpleidingintegriteit, Compliance & Projecten en Operatien & Instandhouding.
De sectie Pijpleidingintegriteit, Compliance & Projecten heeft de volgende doelstellingen:

 • Zorgdragen dat DPO te allen tijde voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving en onderhoudt daartoe een integraal managementsysteem.
 • Zorgdragen voor verkrijgen, behouden en waarborgen van alle benodigde vergunningen en ontheffingen voor het ongehinderd innemen, opslaan, transporteren en afgeven van vloeibare brandstoffen (technische, bedrijfsmatige en maatschappelijke compliance).
 • Het opstellen van het investeringsbeleid van DPO en het op basis van meerjaren-plannen voorbereiden, (laten) uitvoeren en opleveren van alle DPO-projecten in termen van tijd, techniek en geld.
 • Het borgen van de integriteit van het pijpleidingstelsel van DPO inbegrepen de verantwoordelijkheid voor het vakgebied vastgoedbeheer.
 • Zorgdragen voor de instandhouding en verbetering van de brandstoftransportleidingen
 • Uitvoering geven aan het Defensie veiligheidsbeleid en beveiligingsbeleid.

 
Functionaris is belast met het uitvoeren van een multidisciplinaire projecten, buiten de eigen werkeenheid van een technische en organisatorische complexiteit en kan tevens ingezet worden op andere lopende projecten van technische aard.

Functieprofiel
Door diverse ontwikkelingen in de omgeving en diverse verzoeken van derden, gecombineerd met capaciteit uitdagingen is DPO genoodzaakt haar projectleiders capaciteit aan te vullen.
De projectleider zal diverse NATO/DPO projecten uitvoeren. Voorlopig tot eind 2016 met de verwachting dat dit verlengt gaat worden.
De projecten variëren van civiel, proces- en overige technische projecten, zoals de oplevering van een SCADA systeem inclusief gebouw (+/- 5 mlj) tot het verleggen van een pijpleiding van enkele meters.

De projectleider kan afhankelijk van het aanbod ingezet worden op:

 • Pigging
 • Oplossen foutplaatsen in leiding
 • Vervangen afsluiters
 • Verleggen en verwijderen leidingen
 • Afronding Scada project

Projecten worden conform IPMA principes uitgevoerd en de projectleider is verantwoordelijk voor alle projectfasen

Werkzaamheden Algemeen
Voert multidisciplinaire projecten uit (conform IPMA of Prince II principes), buiten de eigen werkeenheid, van een technische en organisatorische complexiteit door:

 • het sturen van de projectorganisatie en bij problemen tijdens ontwerp en uitvoering, deze analyseren en zoeken naar oplossingen en/of methoden, rekening houdend met diverse vakdisciplines;
 • het geven van leiding aan (de leden van) zijn/haar projectteam(s) en  toezichthouders alsmede het coördineren, controleren en indien nodig corrigeren van alle contractanten behorend tot het project. Het afstemmen  van de werkzaamheden met stakeholders en vergunningverleners van de diverse vaktechnische disciplines om te komen tot een integraal project, welke voldoet aan alle wensen en eisen die DPO aan het project stelt;
 • het opstellen van een Plan van Aanpak dat inzicht geeft in de wijze waarop de gestelde eisen t.a.v. Scope-Of-Work, doorlooptijd, kwalitatieve eisen, beschikbare financiële middelen en capaciteit worden geborgd;
 • het inventariseren en onderkennen van potentiële risico’s van de geplande projecten t.a.v. veiligheid, gezondheid en milieu en het (laten) uitvoeren van veiligheidsstudies en/of RI&E’s;
 • het evalueren van de inschrijvingen (aanbiedingen) op volledigheid t.a.v. de technische inhoud, kosten en werkplannen en adviseren over het sluiten van overeenkomsten voor het uitvoeren van projecten door het vaststellen van gunningcriteria en het beoordelen hierop;
 • het onderling afstemmen van de operationele planningen, rekening houdend met de maximale buitengebruikstelling van de installaties, voor een (kosteneffectief) resultaat.
 • het integreren van het projectresultaat in de bestaande organisatie, afgestemd op de hierdoor ontstane wijzigingen in de beleidsvoering of door extern beleid.
 • het organiseren en deelnemen aan stuurgroepen betreffende onderhanden projecten.

Functie-eisen:

 • Kennis van projectmanagement (Ipma C , Prince II Practioner of gelijkwaardig) en beschikken over managementvaardigheden.
 • Ruime ervaring en kennis van procestechniek en procesautomatisering.
 • Kennis en ervaring van pijpleiding techniek
 • Kennis van (inter-)nationale wet- en regelgeving.
 • Kennis van en inzicht in de financiële, personele en organisatorische aspecten van de diverse vaktechnische projecten.
 • Vaardigheden in het werken met en aansturen van multidisciplinaire projectteams en toezichthouders.
 • Vaardigheden in het analyseren, afwegen en oplossen van (uitvoerings-) problemen.
 • Vaardigheden in het opstellen van plannen, voortgangsrapportages en adviezen.
 • Kennis en ervaring met multidisciplinaire projecten op het gebied van Electra, Instrumentatie en Werktuigbouwkunde.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en de Nederlandse en Engelse taal.

Opleiding

 • WO/HBO werk- en denk niveau
 • Afgeronde HBO/WO opleiding in een relevante richting, bij voorkeur op gebied van projectmanagement, Pijpleiding Technologie gebied of assetmanagement;
 • Projectmanagement, minimaal niveau IPMA C of Prince II Practioner.
 • Zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse- en Engelse taal.

Solliciteren?
Stuur dan, uiterlijk zondag 4 september a.s.,  je CV en motivatie (beiden in Word) via onze site.

N.B.: Standplaats is Den Haag, maar de Projectleider kan incidenteel gevraagd worden om werkzaamheden uit te voeren op verschillende depots, Poortugaal, Klaphek (Blaricum), Markelo, Leeuwarden.

 

Solliciteer