Voor onze directe opdrachtgever waar wij reeds meerdere medewerkers hebben geplaatst, 
zoeken wij de volgende kandidaat :
 
Functienaam   :   Sr. Testmanager BI / DWH per 5 december  (M/ V)
 
Wij zoeken een Sr. Testmanager BI / DWH met minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als testmanager, zoals dit begrip bij TMAP/ISTQB gehanteerd wordt met minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in BI trajecten, waarvan minimaal 1 jaar als testmanager.
Aantoonbare kennis van data migratie in de afgelopen twee jaar en minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen de overheid is ook een EIS !
 
IDEAAL VOOR EEN KANDIDAAT DIE VAN BAAN WIL VERANDEREN OF ZPP’er WIL WORDEN.
 
Werklocatie         :    Odijk
 
Geplande start    :     5 december        (toch gaarne ZSM uw reactie !)
 
De start kan pas plaatsvinden zodra de door TemployeeNet geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. Dit kan enige tijd in beslag nemen en kandidaat dient hier rekening mee te houden. (geschatte duur 6 tot 14 weken, afhankelijk van soort screening)
Echter bij sommige functies mogen kandidaten van TemployeeNet reeds starten gedurende de looptijd van de screening ! Dus indien mogelijk ook eerder dan 5 december !
 
Duur                   :     minimaal ÉÉN JAAR !    (+ optie op verlenging)
 
Uren per week     :    36 uur               (verdeeld over 4 of 5 dagen per week)
 
Verloning via onze eigen loonadministratie is mogelijk en kosteloos. Indicatie 8.000,– BpM gebaseerd op een 36 urige werkweek, 8 % vakantiegeld, opbouw vakantiedagen, woon/werk reiskosten 19 cent per km of (indicatie) 80 Euro p/u zpp’er met een geldige VAR 2016. H.e.e.a. afhankelijk v/h het aantal jaren juiste werkervaring, opleidingen en certificeringen. Vanwege de relatieve haast van onze opdrachtgever met de afronding van deze selectie nog in deze maand augustus, ontvangen wij gaarne zsm uw CV voor dinsdag 23 augustus 09.00 uur !
 
Note :
 
Selectiegesprekken zijn REEDS gepland op dinsdag 30 augustus. Op deze dag (op een vooraf reeds bepaald tijdstip) moet je aanwezig kunnen zijn. Dus eind augustus weet je reeds of je per 5 december kan beginnen. Ideaal ivm een evt opzegtermijn !
 
Opdracht omschrijving
 
Binnen het Politiedienstencentrum (PDC) zijn wij op zoek naar een Senior Testmanager Datawarehouse. Het PDC levert diverse diensten levert ter ondersteuning aan de operatie.
 
Het PDC bestaat uit de volgende diensten:
– Dienst HRM (Human Resource Management)
– Dienst FM (Facility Management)
– Dienst Fin (Financiën)
– Dienst IM (Informatiemanagmeent)
– Dienst ICT (Informatie en communicatie technologie)
– Dienst Com (Communicatie)
 
De dienst ICT is onderverdeeld in een aantal sectoren:
– Sector PPI
– Sector MDC
– Sector ICT Ondersteuning
– Sector Levering
– Sector Ontwikkeling
 
Naast dat de sector Ontwikkeling zorgdraagt voor ontwikkeling van applicaties is hier het testcentrum ondergebracht, dat verantwoordelijk is voor het (ketenbreed) testen van software applicaties, infrastructurele bouwblokken en datawarehouse systemen. Door dit brede verantwoordelijkheidsgebied wordt intensief samengewerkt met de sectoren Levering en PPI. Het testen van nieuwe ICT-infrastructuur en applicaties of andere toepassingen wordt projectmatig uitgevoerd onder verantwoording van testmanagers van het Testcentrum.
 
Doelstelling
Het testen van nieuwe ICT-infrastructuur en applicaties of andere toepassingen.
 
Verantwoordelijkheden
– De testmanager is verantwoordelijk voor de tijdige vormgeving en uitvoering van alle testen tot en met de technische acceptatie omgeving.
– Uitvoering van het testplan waaronder inrichting, bemensing van en operationele leiding aan de testorganisatie, beschikbaarstelling infrastructuur, kwaliteitszorg alle testsoorten en de uitvoering van een optimaal testproces.
– Verzamelen en integreren van alle acceptatiecriteria en andere randvoorwaarden van alle relevante stakeholders, teneinde de kwaliteit te bewaken van de op te leveren systemen aan de ontvangende afdelingen.
 
Vakmatige taken
– Zorgdragen voor planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaten voor de eigen testtrajecten.
– Zorgdragen voor het opstellen, verkrijgen van goedkeuringen en onderhouden van het testplan, waaronder risicoanalyse en teststrategiebepaling, opstelling en bewaking van testplanning en testbegroting, specificatie testorganisatie en testinfrastructuur.
– Bijdrage leveren door kennisoverdracht om het testen continu verder te professionaliseren
– Kwantitatief de gevolgen in kaart brengen, indien afgeweken wordt van de opgestelde testplannen;
– Faciliteren van de lijnmanager bij personele gesprekkencyclus.
– Mede invulling geven aan het verbeteren van de processen en het implementeren van best practises.
– Vakinhoudelijk coachen van medior testmanager en testcoördinatoren.
 
Leidinggevende taken
– Leiden van grotere en complexere ICT gerelateerde testtrajecten.
– Operationeel leiding geven aan c.q. functioneel aansturen van testgroepen die zijn samengesteld uit meerdere disciplines.
 
# Contacten zijn zowel intern als extern en de inzet is in de lijn
 
 
Omschrijving juiste, ideale  kandidaat :
 
Wij zijn bij voorkeur op zoek naar een kandidaat met een HBO/academisch werk- en denkniveau die goed in staat is te schakelen tussen het overzicht houden en indien nodig even de diepte in te duiken. Dit zal tijdens het intakegesprek getoetst worden. Ook is het vereist dat de kandidaat Tmap of ISTQB gecertificeerd is, maar wat echt van belang is, is dat de persoon in staat is het gedachtengoed dat daarin behandeld wordt in de praktijk te brengen. Tijdens het intakegesprek zal hierop getoetst worden middels cases. De ervaring leert dat sommige kandidaten die wel gecertificeerd zijn, de methodieken niet hebben toegepast in hun dagelijks werk, en in het intakegesprek daardoor vastlopen. De kandidaat moet een stevige persoonlijkheid zijn, die snel kan schakelen en kan inspringen op onverwachte situaties.
 
Opleiding
– Afgeronde erkende Prince2 Foundation en of Practitioner is een wens.
 
Werkervaring
– Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als testmanager, zoals dit begrip bij TMAP/ISTQB gehanteerd wordt is een eis.
– Aantoonbare werkervaring (minimaal 1 jaar) als testmanager met Dataware House trajecten PLUS minimaal 5 jaar ervaring
  in BI-trajecten is een eis.
– Aantoonbare kennis van data migratie in het afgelopen twee jaar is een eis.
– Minimaal 1 jaar ervaring binnen de overheid is een eis.
– 3 jaar aantoonbare opgedane (werk)ervaring met Tmap / ISEB in de afgelopen 5 jaar.
– 3 jaar aantoonbare opgedane kennis en ervaring als testmanager met Dataware House trajecten in de afgelopen 5 jaar.
– Ervaring met externe leveranciers.
 
Vereiste persoonlijke vaardigheden.
– Organisatievermogen
– Doorzettingsvermogen
– Overtuigingskracht
– Stressbestendigheid
– Samenbindend leiding geven.
 
 
Harde functie eisen :
 
Opleiding
 
– HBO/academisch werk- en denkniveau
 
– Een afgeronde, relevante HBO opleiding is gewenst
 
– Afgeronde erkende Prince2 Foundation en of Practitioner is een wens.
 
Werkervaring eisen :
 
– Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als testmanager, zoals dit begrip bij TMAP/ISTQB gehanteerd wordt is een EIS !
 
– Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in BI trajecten, waarvan minimaal 1 jaar als testmanager Is een EIS !
 
– Aantoonbare kennis van data migratie in de afgelopen twee jaar is een EIS ! Geef per werkervaring aan met welke tools er is gewerkt.
 
– Minimaal 1 jaar ervaring binnen de overheid is een EIS !
 
– Minimaal 1 recente objectieve referentie van eerder relevante project(en) 
! Deze referenties hebben wij echter niet nodig bij de eerste reactie.  Indien wij besluiten het CV aan te bieden.
 
 
Werkervaring wensen :
 
– 3 jaar aantoonbare opgedane (werk)ervaring met Tmap / ISEB in de afgelopen 5 jaar is een PRÉ.
    Hoe meer jaren => hoe beter !
 
– 3 jaar aantoonbare opgedane kennis van en werkervaring als testmanager met Dataware House trajecten in de afgelopen 5 jaar
  is een PRÉ. Hoe meer jaren => hoe beter !
 
– Kennis van business analyse is een PRÉ.
 
– Kennis van en ervaring met ESB (Enterprise Service Bus), liefst met Nexus ESB is een PRÉ.
 
– Kennis van en werkervaring met Webservices is een PRÉ.
 
– Aantoonbare werkervaring met externe leveranciers is een PRÉ.
De dienst ICT maakt niet alles zelf, maar koopt ook infrastructurele en software oplossingen in, die dan in de keten moeten samenwerken met door de dienst ICT gebouwde oplossingen. Hierbij spelen zaken als afbakenen op testgebied: wie doet wat, wie is waarvoor verantwoordelijk en wie helpt. Deze ervaring dient duidelijk benoemd te zijn in het CV.
 
Het CV dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal. Een korte motivatie waarom jij denkt hiervoor de juiste kandidaat te kunnen zijn, is altijd welkom.
 
 

Solliciteer