Omschrijving:

 • Verantwoordelijkheid opnemen voor het volledig beheer van meerdere projecten.
 • Beheer van de gerelateerde projectbudgetten.
 • Opstellen van projectaanpak en planning.
 • Projectcoördinatie- en rapportering volgens afspraken projectwerking.
 • Coördinatie met en tussen andere projecten en projectteams.
 • Aansturen van multi-disciplinaire projectmedewerkers en kerngebruikers.
 • Organiseren van het vereiste interne overleg en overleg met de betrokken van de klant.
 • Organiseren van de acceptatie en verspreiding van de projectresultaten.
 • Rapportering naar het management en de klanten.

Technische skills:

 • Minstens 5 jaar, bij voorkeur 10 jaar ervaring als projectleider.
 • Ruime kennis opgedaan in het leiden van projecten en project management methodologieën zoals:
 • Prince2
 • PMBOK
 • Agile/SCRUM
 • Kennis van in volgende toepassingsdomeinen? Customer Relationship Management (Microscoft Dynamics CRM), Digitale handtekening, dossierbeheerssystemen, content management platformen, Intranet-oplossingen.
 • Ervaring in het leiden van projecten binnen locale overheden.
 • Bij voorkeur kennis van de werking van een politie- en brandweer-organisatie.
 • Ruime ervaring in het leiden van openbare aanbestedingen.
 • Ruime ervaring in het opstellen, onderhandelen, afsluiten en beheren van contracten en SLA’s met leveranciers.

De kandidaat dient door scholing en beroepservaring een gedegen kennis (profiel van Senior Projectleider) te hebben van:

 • Het plannen, coördineren en budgettair beheren van projecten bij voorkeur in de openbare sector (deze activiteiten dienen te gebeuren volgens de standaard afspraken voor de projectwerking binnen onze klant)
 • Het gelijktijdig aansturen van meerdere projectteams met interne- en externe medewerkers (analisten, ontwikkelaars, leveranciers, testers,…) en kerngebruikers.
 • Het organiseren van het vereiste interne overleg en overleg met de betrokkenen binnen onze klant
 • Het organiseren van de acceptatie en verspreiding van de projectresultaten.
 • Presenteren en rapporteren van projectresultaten op management-niveau.
 • Coördinerende en uitvoerende activiteiten binnen aankopen onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten.
 • Het analytisch, gestructureerd en pragmatisch werken.

 
De kandidaat beschikt over volgende persoonlijke en sociale vaardigheden:

 • Beschikt over uitstekende management vaardigheden.
 • Zeer communicatief, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheidszin.
 • Zin voor kwaliteit.
 • Kostenbewust.
 • Sterke coördinerende vaardigheden.
 • Je hebt een sterke klant- en servicegerichte instelling.
 • Je bent initiator van nieuwe ideeën.
 • Je hebt een sterk analytisch denkvermogen/conceptueel denken.
 • Je bent flexibel en stressbestendig.

 

Solliciteer