Voor het Ministerie van Volksgezondheid zijn wij op zoek naar een Senior Informatieanalist

Het betreft hier een tijdelijke inzet van 24 uur
Standplaats : Den Haag

Beschrijving van de afdeling

Al sinds 1902 adviseert de Gezondheidsraad de regering over gezondheidsvraagstukken.
Of zoals de huidige Gezondheidswet zegt ‘licht de Gezondheidsraad regering en
parlement voor over de stand van de wetenschap ten aanzien van vraagstukken op het
gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek’. Dat doet de raad
door te adviseren over vragen van bewindspersonen of Tweede Kamer en door
ongevraagd relevante ontwikkelingen te signaleren.

De kracht van de Gezondheidsraad is de wijze waarop de raad in multidisciplinaire
commissies de stand van wetenschap op het brede gezondheidsterrein, inclusief ethische
en juridische aspecten, objectief beoordeelt en vertaalt in gezaghebbende aanbevelingen
voor het beleid. De Gezondheidsraad verbindt daarmee de beleidswereld met die van de
wetenschap, maar adviseert vanuit een onafhankelijke en wettelijk vastgelegde positie.
Met zijn advisering levert de Gezondheidsraad een bijdrage aan de doelstelling van het
ministerie van VWS: Nederland gezond en wel houden. Naast het ministerie van VWS
adviseert de Gezondheidsraad andere departementen met raakvlakken op het brede
thema gezondheid. Zo adviseert de raad de ministeries van SZW, IenM en EZ onder
meer over gezondheidsrisico’s op het werk en in de leefomgeving.

De raad (ca 140 leden) wordt bij zijn werk ondersteund door een ambtelijk secretariaat (ca 45 fte). Het
secretariaat kenmerkt zich door een professionele werkwijze en draagt zorg voor een doelmatige en
efficiënte besteding van de middelen die de opdrachtgevers beschikbaar stellen. 

Doelstelling van de opdracht
Opleveren van een functioneel ontwerp t.b.v. diverse systemen binnen de Gezondheidsraad/VWS.
De informatieanalist vertaald de gebruikerswensen naar een functioneel ontwerp met daarin de juiste
balans tussen inhoud, gebruikerservaring en detailniveau. De analist moet in staat zijn om zich staande te
houden in politieke omgevingen en om kunnen gaan met meerdere gebruikers en gebruikersgroepen en
de tegengestelde belangen die daarin kunnen optreden. Verder heeft de analist een creatieve en kritische
blik en houdt hij rekening met de sociale en juridische gevolgen van veranderingen.

De analist stelt een functioneel ontwerp op aan de hand van de workshops met (eind) gebruikers. Dit
wordt vastgelegd in een procesbeschrijving, functionele modellen en een prototype. Op basis van deze
producten kan de applicatie ontwikkeld worden.
 
Kernpunten van de functie
 • Opstellen van een business model van de processen bij de klant;
 • Begrijpen van de behoefte van de klant en dit vertalen naar requirements, functioneel ontwerpen en
 • gegevensmodellen;
 • Het leiden en sturen van workshops en afspraken voor het verzamelen van informatie en
 • communicatie met klanten en gebruikers;
 • Afstemmen van de oplossing met de opdrachtgever in functionele zin en het toetsen van de oplossing
 • op realiseerbaarheid;
 • Pro-actief meedenken met opdrachtgevers over oplossingsrichtingen;
 • Alternatieven voor oplossing kunnen wegen naar kosten/baten;
 • Documenteren met behulp van de daartoe geëigende beschrijvingen conform methoden, standaarden
 • en technieken zoals: functie- en procesbeschrijvingen, objectmodellen en gebruikershandleidingen;
 • Bewaken van samenhang tussen oplossingen en het uitvoeren van kwaliteitscontroles;
 • Ondersteuning van het uitvoerings-, en implementatieproces;
 • Opstellen van gebruikershandleidingen en begeleiden van gebruikers bij implementatie;

Gewenste vaardigeden en deskundigheid

 • Afgeronde HBO/WO opleiding;
 • Meer dan 5 jaar ervaring als Informatieanalist / functioneel ontwerper in softwareontwikkeling
 • waarvan 3 jaar binnen de overheid;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Initiatief nemen;
 • Klantgerichtheid;
 • Kwaliteitsgerichtheid;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Mondelinge en schriftelijke communicatie;
 • Kennis van en ervaring met NORA en webrichtlijnen;
 • Kennis van en ervaring met procesbeschrijvingen (IDEF0-diagrammen of soortgelijke methode);
 • Kennis van en ervaring met iteratieve ontwikkelmethodieken (Agile/Scrum);
 • Kennis en ervaring met object georiënteerd modelleren (OO-analyse en design, UML);
 • Kennis en ervaring met het bouwen van register websites;
 • Kennis en ervaring met Rijksuitgangspunten op het geb

Solliciteer