iLinkprofessionals BV is een landelijk werkende bemiddelaar in flexibele arbeid. Wij werven, selecteren en detacheren onze medewerkers voor diverse branches.
Voor een van onze relaties zoeken wij met spoed een
 
Secretaresse Polikliniek            
 

Start Opdracht Zsm
Duur 31-12-2016
Locatie Utrecht
Aantal Uren 40
Deadline * 01-09-2016 om 12.00 uur

*Na dit tijdstip kunnen wij geen reacties meer doorzenden naar onze opdrachtgever en kunnen wij uw reactie niet meer in behandeling nemen.
 
 
Details :
 
Omschrijving :

 
 
De afdeling Medische Oncologie is een afdeling voor klinische, poliklinische oncologische zorg en wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker. We behandelen en verplegen mensen met kanker in verschillende fasen van ziekte en met verschillende therapiemodaliteiten. Kenmerkend voor de afdeling is het verlenen van zorg op maat vanuit meerdere disciplines en dimensies. Dit komt o.a. tot uiting in de wekelijkse multidimensionale oncologie bespreking.

De afdeling is georganiseerd in drie kernteams: poliklinische zorg (inclusief het dagcentrum), klinische zorg en research.
je legt verantwoording al aan het unithoofd van de polikliniek.

 
Je bent minimaal in het bezit van een Hbo-diploma, of een medische student.
Je hebt bij voorkeur ruime kennis en ervaring in een ziekenhuis en met administratie onderdeel.

Administratie
          A. Eindresultaat

 • verricht zowel intern als extern gerichte patiëntenadministratie volgens de geldende richtlijnen en procedures
 • zodat zowel interne als externe klanten over de meest recente patiëntengegevens kunnen beschikken binnen de volgens afdelingsnorm afgesproken tijd.

         

Kernactiviteiten

 • ·  dagelijks uitwerken van brieven en verslagen binnen de volgens afdeling vastgestelde norm;
 • ·  dagelijks volgens geldende richtlijnen samenstellen, verzorgen, verwerken en archiveren van medische dossiers;
 • · dagelijks volgens geldende richtlijnen en procedures verwerken van patiëntenregistratie;
 • ·  dagelijks volgens geldende richtlijnen en procedures verwerken van verrichtingenregistratie

  B. Eindresultaat

 • maken van afspraken in het kader van het totale zorgproces van de patiënt met behulp van een geautomatiseerd afsprakensysteem wat leidt tot een efficiënte en effectieve zorgverlening.

 
Kernactiviteiten

 • dagelijks planmatig vastleggen van (gecombineerde) afspraken daarbij rekening houdend met de soort verwijzing en/of klachten van de patiënt;
 • maken van vervolgafspraken voor de patiënt, hierbij rekening houdend met eerder gemaakte afspraken zodat voor de patiënt een aaneengesloten traject ontstaat zowel in data als in tijd. 

Solliciteer