Wij zijn voor Rijkswaterstaat op zoek naar een SAS Tester.
Het gaat om een tijdelijke inzet vanaf 1 augustus 2016  tot begin 2017, 40 uur in de week
Werklokatie : Den Haag en Utrecht 
 
Plaats in de organisatie/werkgebied
Voor het inwinnen van financiële gegevens van woningcorporaties en het verwerken hiervan tot meerdere rapportages zijn wij bezig met het ontwikkeling van een nieuw BI/DWH oplossing en rapportages, in nauwe samenwerking met de vakinhoudelijk experts. We zoeken een ervaren DWH/SAS tester die ons projectteam komt versterken. De tester dient deze nieuwe oplossing te toetsen en testen om te kunnen garanderen dat het voldoet aan de eisen, ontwerpen en normen. 

Organisatiecultuur en professionaliteit 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Milieu.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. ILT staat voor een goede dienstverlening, rechtvaardige handhaving en adequate opsporing. Dit zoveel als mogelijk in samenwerking met andere inspecties, risicogestuurd, uitgaande van vertrouwen en gericht op de reductie van de toezichtlast. Beleidmakers bepalen de regels, burgers en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de inspectie ziet toe op de naleving.

De afdeling informatievoorziening (IV) draagt bij aan het realiseren van het Informatieplan van de ILT. Met het uitvoeren van het Informatieplan zorgt de ILT ervoor dat ze gelijke zaken gelijk kan behandelen en dat informatie efficiënt en effectief kan worden toegepast in het inspectieproces. Daartoe worden processen geüniformeerd, gaat de ILT werken met eenduidige data en wordt het aantal in gebruik zijnde applicaties fors verminderd. De afdeling Informatievoorziening levert de projectleiding voor de complexe ICT-projecten, levert informatie aan directies over de wijze waarop ze hun informatievoorziening in kunnen richten en verzorgt het functioneel beheer van de bedrijfsspecifieke applicaties. De afdeling is tevens verantwoordelijk voor het sluiten van dienstverleningsovereenkomsten met de Directie Concern Informatievoorziening. 

Taken/werkzaamheden 
Het zelfstandig opzetten en uitvoeren van testen aan een DWH/BI oplossing, inclusief:

•    Het toetsen van functioneel ontwerpen en hieraan verwante relevant documentatie;
•    Het opstellen en uitvoeren van een testplan;
•    Het systeem testen van ETL/Procesflows gemaakt met SAS Data Integration Studio (SAS-DI);
•    Het functioneel testen van rapporten en dashboards gemaakt met SAS Enterprise Guide en andere clients van de SAS Enterprise BI server;
•    Het schriftelijk rapporteren over de uitgevoerde testen en bevindingen. 

Opleiding

 • Heeft HBO of Academisch werk- en denkniveau en een opleiding in de richting van Business Intelligence, Informatiekunde

 • Kennis van (en ervaring met) SAS-DI, SAS Enterprise Guide en SAS-BI.

 • TMap

Werkervaring 

 • Beschikt over actuele kennis van, (6 jaar) ervaring met en visie op het vakgebied Business Intelligence en Datawarehousing.

 • Heeft minimaal 3 jaar ervaring met werken in complexe multidisciplinaire omgeving. Neemt initiatief en adviseert proactief. Kan helder en sterk communiceren, zowel mondeling als schriftelijke.

 • Heeft minimaal 6 jaar ervaring met het systeem-/unittesten van Datawarehouses, ETL en SAS-DI procesflows.

 • Heeft aantoonbaar ervaring met Plan- en projectmatig werken. 

Hard skills 

 • Is in staat om (SAS) datasets voor het testen te produceren.

 • Is in staat om metadata en data modellen te lezen en begrijpen.

Gedragskenmerken

 • Hanteert een gestructureerde aanpak en werkwijze.
 • Is analytisch sterk met een pragmatisch instelling en een grote mate van zelfstandigheid. 
 • Neemt initiatief en adviseert proactief.
 • Heeft uitstekende schriftelijke en mondeling communicatie vaardigheden.
 • Samenwerkingsgericht

Solliciteer