Omschrijving

Behoefte aan consultancy t.b.v. realisatie van een Proof of Concept SAP voor Solution Manager als ITSM Tool.

Functieomschrijving/werkzaamheden

Middels fit/gap analyses is geconstateerd dat SAP/M&F de ITSM processen van JIVC/C41&I (incident problem- en change management) onvoldoende ondersteunt. Deze processen worden momenteel ondersteund door (AC/SC), deze tool faseert uit. Daarnaast biedt de huidige tool SGA-BPM onvoldoende ondersteuning voor het IVB-proces. SSM wordt als pilot bij C4I geïmplementeerd om de bedrijfsvoering van C4I maximaal te ondersteunen inclusief een integratie met SAP M&F:
 • Incident, Problem, Change Request Management
 • Request Fulfilment
Deze pilot dient tevens als een Proof of Concept tot een keuze te leiden voor een nieuwe ITSM tool. Daarnaast dient te worden aangetoond dat SSM de tool SGA-BPM kan vervangen als ondersteuning voor het IVB proces.
Dit project is alleen te realiseren met beschikking over de juiste (externe) expertise.

Gevraagd wordt

Externe expertise, in de vorm van een externe partij in het bezit van de juiste kennis, t.b.v. een Proof Of Concept: SAP Solution Manager als ITSM Tool.
Uitgangspunten
De externe expertise dient door 1 partij te worden aangeboden. De partij kan 1 kandidaat aanbieden die de functie vervult, maar de functie mag ook door verschillende (inhuur)consultants (max. 3) van die partij voor hetzelfde uurtarief worden vervuld, indien dit ervoor zorgt dat het totale kennispakket wordt aangeboden. Het totaalpakket van medewerkers dient de gevraagde functionaliteit op te kunnen leveren. Indien 1 persoon ervaring en kennis heeft met het neerzetten van CRM Middleware en een andere met Service Catalog etc., dan heeft dat de absolute voorkeur. Er mogen dus meerdere kandidaten worden aangeboden. Voor elke kandidaat binnen het totaalpakket dient ter beoordeling een CV aangeboden te worden.
N.B.: Als na het beoordelen van de CV’s of na de evt. toelichtende gesprekken blijkt dat het totaalpakket niet voldoet, dan hebben wij het recht om de gehele aanbieding af te wijzen. Een aanbieding wordt als geheel geaccepteerd of de aanbieding kan als geheel afgewezen worden.
Het is gewenst dat de expertise minimaal 16u per week voor de opdracht beschikbaar is, dit zouden –ter illustratie– ook bijv. twee personen kunnen zijn die elk bijv. 8 uur werken. Meer uren per week is ook mogelijk, bijv. 3 personen die elk 8 uur werken. Het totale aantal werkuren per week voor het totaalpakket is 40 uur.

Eisen (knock-out criteria)

Eis 1
 • Minimaal een of meer personen van de expertise heeft 2 jaar kennis en ervaring met de inrichting van het SAP Solution Manager ITSM scenario inclusief de integratie met SAP ERP.
Eis 2
 • Minimaal 16 uur per week beschikbaar
U dient de eisen duidelijk in het CV aan te geven. Indien blijkt dat een eis niet duidelijk is aangegeven wordt u uitgesloten.
Wensen (maximaal 10 punten te behalen)
 • Eén of meer personen van de expertise heeft 3 jaar ervaring in het projectmatig werken (3 jaar = 1 punt, 2 jaar = 0,7 punt, 1 jaar = 0,3 punt, geen ervaring = 0 punten)
 • Eén of meer personen van de expertise heeft 3 jaar ervaring in het geven van adviezen/doen van verbetervoorstellen
(3 jaar = 1 punt, 2 jaar = 0,7 punt, 1 jaar = 0,3 punt, geen ervaring = 0 punten)
 • Eén of meer personen van de expertise heeft 3 jaar ervaring met de inrichting en implementatie van

CRM Middleware activeren en configureren t.b.v. de integratie tussen Solution Manager en ERP (Customizing (SD/CO), Master Data (MM/Partner), Business transactions (SD/Bi II ing))
(3 jaar = 3 punten, 2 jaar = 2 punten, 1 jaar = 1 punt, geen ervaring = 0 punten)
 • Eén of meer personen van de aangeboden expertise heeft 3 jaar ervaring met de inrichting en implementatie van:
Master Data synchronisatie concepten: o.a. Material Master, Product hierarchies, Partners, Prices, CO objects, Org.model
(3 jaar = 2 punten, 2 jaar = 1 punt, 1 jaar = 0,5 punt, geen ervaring = 0 punten)
 • Eén of meer personen van de aangeboden expertise heeft 3 jaar ervaring met de inrichting en implementatie van:
Service Order Management – License – Service Product – Service Product (Material)
(3 jaar = 1 punten, 2 jaar = 0,7 punt, 1 jaar = 0,3 punt, geen ervaring = 0 punten)
 • Eén of meer personen van de aangeboden expertise heeft 3 jaar ervaring met de inrichting en implementatie van:
Service Catalog Management (Multi Process Scenario/Catalog Content & structure)
(3 jaar = 1 punt, 2 jaar = 0,7 punt, 1 jaar = 0,3 punt, geen ervaring = 0 punten)
 • Eén of meer personen van de aangeboden expertise heeft 3 jaar ervaring met de inrichting en implementatie van:
Guided Procedures (Guided Activity Pages (BSP)) t.b.v. Service Requests (3 jaar = 1 punt, 2 jaar = 0,7 punt, 1 jaar = 0,3 punt, geen ervaring = 0 punten)

Competenties worden getoetst in het toelichtend gesprek

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Teamspeler;
 • Communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk);
 • Volwaardige gesprekpartner op verschillende niveaus;
 • Resultaatgericht;
 • Integer;
 • Verantwoordelijk,
 • Initiatief;
 • Sterk in het overdragen/overbrengen van informatie/kennis;
 • Communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk) in Nederlands of Engels.
Screeningsniveau B
U dient een uurtarief op te geven.
 • Het uurtarief is exclusief BTW;
 • Alle prijzen omvatten de volledige vergoeding voor de te leveren diensten;
 • Het betreft in alle overige gevallen all-in tarieven: reis- en verblijfkosten binnen Nederland als ook bureau- en administratiekosten zijn bij de geoffreerde prijzen inbegrepen.
Periode
Er wordt gevraagd om maximaal 930 uur externe expertise verdeeld over ca. 8,5 maand (data onder voorbehoud) met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 930 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Datum Toelichtend gesprek
Het voornemen is om eventuele gesprekken op 12, 13, 14 of 19 september te houden.

Solliciteer