Projectvoorbereider Meterdiensten

Taakbeschrijving
De primaire taak is het adviseren, voorbereiden en coördineren van alle werkzaamheden. De werkzaamheden hebben betrekking op meetinrichtingen.
• Toetst of (meet)installaties van de klant voldoen aan normen en voorschriften.
• Inventariseert technische wensen en adviseert en begeleidt de klant en geldt als het vaste aanspreekpunt van de klant gedurende de uitvoering van het project.
• Inventariseert wensen van de klant ten aanzien van de meetinrichting en neemt indien nodig de situatie ter plekke op en maakt een kostenraming.
• Bepaalt personeels- en materiaalbehoeften, stelt diverse planningen op (materiaalplanning, ploeg-dagenplanning, et cetera), laat eventueel ramingen maken door aannemers, en stelt een offerte op.
• Bespreekt offerte met, en legt deze ter goedkeuring voor aan, de Teamleider.
• Vraagt indien vereist vergunningen/toestemmingen aan.
• Stelt projectmap samen en zorgt voor overdracht.
• Onderhoudt contacten met installateurs, beantwoordt vragen en geeft adviezen met betrekking tot uitvoering.
• Ziet toe op uitvoering van de werkzaamheden conform afspraak. Zorgt voor de verrekening van eventueel meer- of minderwerk.
• Inspecteert installaties en geeft installaties vrij voor energielevering.
• Houdt weeklijsten, et cetera bij.
Profiel
Opleidingsniveau MBO/HBO werk- en denkniveau met vakgerichte opleiding en ervaring.
Overige ervaringen In het bezit van een VOL-VCA diploma
Kennis en ervaring
• Kennis van installatietechniek en elektriciteit.
• Kennis van voorschriften en normen ten aanzien van installaties.
Eigenschappen
• Sociale vaardigheden voor adviseren van en omgang met klanten en het coördineren/ afstemmen van de werkzaamheden.
• Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen en uitdragen van planningen/begrotingen/offertes en afstemming van de werkzaamheden.
• Nauwkeurig, ordelijk en systematisch kunnen werken bij het ontwerpen en specificeren van tracés en installaties.
• Flexibel, klantgericht en stressbestendig.

Solliciteer