Wij zijn voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken op zoek naar een senior Technical Writer.

VACATURE-INFORMATIE

Omschrijving taak:
•    Op basis van functionele eisen uit de business en de IT de primaire rol van auteur voor het opstellen van een programma van eisen voor een innovatieve Europese aanbesteding
•    In het project actieve deelname met rol van projectsecretaris. Achter geplande zaken aanzit, taken uitzet bij projectdeelnemers, achter de resultaten aanzit, blinde vlekken signaleert, blinde vlekken signaleren en bijbehorende besluiten voorbereiden voor de stuurgroep.
•    Het omzetten van de verzameling van eisen en wensen naar een coherent set documenten die voldoet aan de regels voor de Europese aanbesteding, in nauwe samenwerking met de HIS.

Omschrijving resultaatgebieden:
WERKOMGEVING

De technical writer dient inhoudelijk primair aanspreekpunt te zijn in zowel het opstellen als meewerken aan het programma van eisen in een innovatief Europees aanbestedingstraject. 
Daarnaast wordt een actieve participatie verwacht in de rol van de projectsecretaris. Je werkt in het dagelijks traject samen met de voorzitter van de stuurgroep en de contract manager. 
De samenstelling van de verschillende werkgroepen is dynamisch van aard; leden worden opgeroepen als er behoefte is. Je maakt deel uit van dit soort klankbordgroep(en) met vertegenwoordigers van verschillende directies van het ministerie.

EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN:

•    Aantoonbare kennis van en ervaring (min. 4 jaar) in de beschreven taakgebied.
•    Je bent uitstekend op de hoogte rondom de wet- en regelgeving van de Europese aanbesteding.
•    Je hebt ervaring met Europese aanbestedingen in een IV/IT-omgeving
•    Je hebt ervaring als IT-projectleider, project- of programma-secretaris
•    Aantoonbare ervaring in uitdagende bestuurlijke (overheid) omgevingen.
•    Je kunt goed omgaan met tegengestelde belangen.
•    Goede mondelinge/schriftelijke communicatie.

GEDRAGSKENMERKEN

•    Analytisch denkvermogen;
•    Resultaatgerichtheid;
•    Strategisch inzicht;
•    Overtuigingskracht;
•    Constructief kritische houding;
•    Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
•    Teamspeler
•    Plannen en organiseren

Solliciteer