Programma Manager Cloud

Periode: 04/09/2016 – 22/11/2016 (Mogelijk verlengbaar in 2017)

 • in. 60 to max. 80% FTE. Max 55 dagen in 2016.
 • vaste dagen in de week.
 • Prestaties in Brussel te leveren, vlakbij NMBS-station Brussel-Noord

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) zoekt een programmamanager cloud om zijn departementale cloudprogramma mee gestalte te geven.

Het gaat duidelijk om een seniorpositie, met de nodige brede IT- en projectmatige skills, maar ook en vooral met de nodige softskills en user adoption skills om het cloudprogramma van het departement de nodige interne dynamiek te geven en het op te tillen naar een niveau waarbij het de hele organisatie en alle eindgebruikers raakt en in beweging brengt. Aangezien het departement MOW veel beroep doet op outsourcing door externe dienstenleveranciers kijkt het departement in eerste plaats naar een persoon die los van enige dienstenleverancier en namens het departement MOW de acties initieert en onderneemt, zodat er op dit vlak geen belangenvermenging kan ontstaan.

De programmamanager cloud rapporteert direct aan de chief architect van het Enterprise Architectuur Office van het departement. En breder aan de stuurgroep voor het cloudprogramma.

Technische Context:

 • De programmamanager cloud begeeft zich (figuurlijk) in de publieke cloud van (hoofdzakelijk) Microsoft, dus m.n. Azure (applicatiecloud) en O365 (buroticacloud). Hij heeft technologische kennis van Microsoft Office 365 (en de verschillende componenten : Sharepoint Online, Exchange Online, OneDrive for Business, Skype for Business, Office Online), Yammer en het Office-pakket aan clientzijde. Hij weet ook wat de mogelijkheden van het Azure-platform zijn, zonder hier uiteraard een specialist in te zijn. Bij voorkeur heeft de programmamanager cloud reeds enkele migraties naar Sharepoint Online, naar Exchange Online, … zelf uitgevoerd in de rol van project manager (dus niet in de rol van een Sharepoint-expert).
 • De programmamanager beheerst de technieken van project management (op basis van PRINCE2) als geen ander, en kan een project maar vooral ook een groot programma “af-managen”, zodat het beleid steeds een duidelijk zicht heeft op status, gehaalde doelstellingen & milestones, projecten achter op schema, projecten over budget, … .
 • Daarnaast weet de programmamanager ook een en ander van IT-integraties op bvb. identity-niveau (hij kent geen details van SAML, maar weet wel wat dat is), op niveau van services (hij programmeert geen SOA- of REST-architectuur, maar weet wel wat het is).
 • Last but not least is de programmamanager vooral een people manager die die de verschillende projectleiders kan motiveren, stimuleren, bijsturen, verbinden, het beste uit zichzelf halen, coachen, … .

Business Context:

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) is één van de grotere departementen binnen de Vlaamse Overheid. Vanzelfsprekend ligt de focus op mobiliteit en openbare werken. In deze business context moet veel worden samengewerkt, vaak over de afdelingen heen, en in de toekomst ook meer over de grenzen van entiteiten heen. Daarnaast stellen we vast dat meer en meer op verschillende locaties (anyplace) wordt gewerkt, minder en minder met klokvaste kantooruren of een prikklok (anytime), en vaak vanaf meer verschillende devices (anydevice). In de Vlaamse overheidscontext spreken we dan van het Plaats- en TijdsOnafhankelijk Werken (PTOW) of Het Nieuwe Werken (HNW). Deze tendensen stellen de noodzaak scherp aan een globaal collaboratief platform, dat volop deze tendensen aan een marktconforme prijs ondersteunt. Het departement heeft na grondige analyse de keuze gemaakt voor Microsoft Office 365 en gaat dit nu implementeren.

Jouw profiel
 

 • Ervaring met migraties naar MS Office 365
 • Minimum 7 jaar ervaring in formeel project management (scope/time/budget/risks/quality)
 • PRINCE2-certificatie
 • Minimum 7 jaar ervaring in programmamanagement : management van een aantal verschillende projecten
 • user adoption-vaardigheden inzake MS Office 365    
 • Nederlands als moedertaal              
 • Ervaring met het werken in een overheidscontext

Solliciteer