Algemene informatie CIV
Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS CIV) regisseert de levering en de ontwikkeling van diensten op het gebied van de informatievoorziening, het samenstel van gegevens, applicaties, databases en de achterliggende technische infrastructuur, op basis van de afgestemde vraag vanuit de RWS-processen en onderdelen van Rijkswaterstaat. Het terrein loopt van het zorgen dat de technische specificaties voor een aanlegproject goed worden opgenomen in een contract, tot aan het inwinnen van de stroefheidsdata van het asfalt op de snelweg.

Directie Ontwikkeling Services RWS (OSR)
De directie Ontwikkeling Services RWS (OSR) is verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening, inclusief vernieuwingen en de grote vernieuwingsprogramma’s zoals IDVV, binnen de vastgestelde kaders en gebruikmakend van generieke bouwstenen. De directie levert geautomatiseerde gegevens & -informatiediensten door middel van applicaties en verzorgt, door het ontwikkelen en beheren van deze diensten, in feite de integratie van data en ICT tot integrale IV. De ingang voor de organisatieonderdelen ligt bij de Service afdelingen, waarbij er vanuit het bestaande serviceportfolio gekeken wordt, of de klantvraag kan worden geleverd. 
Wanneer de bestaande services geen of niet volledig invulling kunnen geven aan de vraag, dan wordt de ontwikkelafdeling ingeschakeld om de service te ontwikkelen. De directie is daarmee de logische ingang voor de vraagzijde op tactisch niveau, zowel voor de verschillende organisatieonderdelen, als voor de RWS-processen. Dit geldt voorafgaand ten behoeve van de programmering, en tijdens de productie vanuit de OG-ON-relatie. Op dit gebied is verbetering nodig, zowel in het aanscherpen van de vraagsturing, als in het efficiënt en flexibel leveren van de dienstverlening. 

De afdeling – Verkeersmanagement Services 
De afdeling VM Services zorgt ervoor dat het bedrijfsproces Verkeersmanagement HWN wordt ondersteund met goed werkende Informatievoorziening. Op operationeel niveau gaat het om de levering en het beheer van het met de klant overeengekomen serviceportfolio voor het domein Verkeersmanagement. Hieronder vallen onder andere de systemen ten behoeve van het hoofdwegennet en verkeersdoorstroming op de weg, zoals GladheidsMeldSysteem en Motorway Traffic Management. Deze systemen ondersteunen de primaire doelstellingen van Rijkswaterstaat en dienen daarom volcontinue (en dus 24×7) beschikbaar te zijn. 

Binnen de afdeling VM Services is er plaats voor een Procescoördinator. Deze medewerker is in het team verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de operationele processen.

Binnen het team moet worden samengewerkt met medewerkers met uiteenlopende expertises, waaronder Windows beheerders, Linux beheerders en Oracle DBA’s.

Van de medewerker wordt verwacht dat hij participeert in projecten en hierin de afdeling VM Services kan vertegenwoordigen. Hij/zij moet de gehanteerde standaarden kunnen uitdragen en consequenties op de dienstverlening kunnen inschatten.

Taken/Werkzaamheden:

  • Plannen, coördineren en monitoren van incidenten, wijzigingen en problemen, indien nodig over de verschillende domeinen heen
  • Het (laten) maken van risico- en impactanalyses van changes
  • Het ondersteunen van service delivery- en procesmanagers en het maken van diverse rapportages (o.a. incident evaluatierapporten, SLA- en ad-hoc rapportages)
  • Het ontwerpen, implementeren en uitvoeren van procedures en werkinstructies voor incident-, change-, problem- en configuratiemanagement
  • Het adviseren van het management, het doen van voorstellen m.b.t. verbeteringen binnen de bedrijfsvoering en het ondersteunen van projecten binnen VM Services

VAARDIGHEDEN

Opleiding
  • HBO/MBO, richting ICT, management of soortgelijk
  • Minimaal ITIL v3 Foundation
     
Werkervaring
•    Ervaring als procesmanager/coördinator (3 jaar)
•    Kennis en ervaring met incident-, problem-, change- en configuratiemanagement (3 jaar)
•    Ervaring binnen een ITIL georiënteerde organisatie (3 jaar)
•    Kennis en ervaring van TOPdesk of andere service management tooling (2 jaar)

 Wensen 
1.    Bekendheid met de RWS organisatie/applicaties en de geldende procedures
2.    Affiniteit of ervaring met beheer van Windows- of Linux-omgevingen
3.    Affiniteit met verkeersmanagement
4.    Maximaal 45 minuten reisafstand van Rotterdam-Centrum

GEDRAGSKENMERKEN

1.    Proactieve houding en instelling
2.    Team- en klantgerichtheid, initiatiefrijk, zelfstandig en stressbestendig
3.    Uitstekende communicatieve eigenschappen, zowel mondeling als schriftelijk
4.    Organisatiesensitief; in staat om effectief in een politieke omgeving te opereren

Solliciteer