Rol: Migratie medewerker
Locatie: Amsterdam
Start:  1 oktober 2016
Eind: 1 april 2017
Inzet: 36 per week
Tarief: In overleg
De opdrachtgever is bezig met het opzetten van een standaard digitale werkplek die nog moet worden geïntroduceerd. Doel hiervan is om alle medewerkers van de opdrachtgever een flexibele, locatie-, tijd- en platform-onafhankelijke werkplek te bieden;
Onder leiding van het Programma ICT Centraal is gestart met de voorbereiding voor de migratie van de circa 15.000 werkplekken naar een Windows 7/Citrix-omgeving. Daarbij hoort het centraliseren van alle ICT-infrastructuur en het overhevelen van het applicatielandschap.
Om de verschillende tegelijkertijd lopende migraties operationeel te besturen is binnen het programma een Migratiemanagement Office (MMO) ingericht.
Binnen het MMO bestaat behoefte aan de invulling van een Project Ondersteuner Migratie Management Office. Een zeer ervaren administratieve duizendpoot die niet wars is van het op orde houden van de administratie, changeprocessen nauwlettend weet te volgen en in gang te zetten en in staat is om
 • Migratie coördinatoren te begeleiden in het gebruik van het migratiemanagementsysteem. Het programma ICT Centraal werkt met het systeem MMS.
 • Complexe rapportagevragen te kunnen beantwoorden en rapportages te kunnen inrichten.
 • Alle typen migraties (applicatie-, werkplek-, gebruiker-, data-, netwerk, mail- en back-end migratie) vanuit MMS en Topdesk te kunnen ondersteunen.
 • Zelfstandig de ontvangen inventarisatiegegevens in MMS te verwerken.
De Project Ondersteuner Migratie Management Office is voornamelijk verantwoordelijk voor het tijdig en juist indienen van changes die door de beheerorganisatie moeten worden uitgevoerd ten behoeve van de migraties. Afstemming met Changemanagement, om de voortgang van migraties te waarborgen, is een hoofdtaak en behoort tot de dagelijkse activiteiten. Daarnaast is voldoende kennis een must om als liaison te kunnen acteren met de technische beheerders van het MMS-systeem.

Functieeisen

 • De kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding.
 • De kandidaat heeft aantoonbare kennis van en minimaal 2 jaar ervaring met met M3 migratiemethodiek.
 • De kandidaat heeft aantoonbare kennis van en minimaal 2 jaar ervaring met met grootschalige migratieprojecten (meer dan 5000 werkplekken)
 • De kandidaat heeft aantoonbare kennis van en minimaal 2 jaar ervaring met het in Excel ontwikkelen van rapportages met gebruik van macro’s en draaitabellen.
 • De kandidaat heeft aantoonbare kennis van en minimaal 2 jaar ervaring met Topdesk.
 • De kandidaat heeft kennis van migratiemanagementsystemen en ervaring met het systeem MMS. Kennis van type migratiesystemen dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • De kandidaat heeft aantoonbare kennis van ITIL.
U dient deze ervaringen specifiek te beschrijven en aantoonbaar te maken in het cv
Competenties:
 • Administratief vaardig
 • Servicegericht
 • Samenwerken
 • Resultaatgericht
 • Communicatief vaardig
 • Verantwoordelijk
 • Adaptief
 • Leergierig
Deze competenties worden tijdens het matchgesprek beoordeeld.
De kandidaat moet in staat zijn om deze competenties tijdens het gesprek aan te kunnen tonen.
Reageren kan nog tot dinsdag 6 september 12:00 uur door middel van een cv in word format en een korte motivatie met vermelding van beschikbaarheid en tarief.
NB: cv max 5 pagina’s en de functie-eisen moeten aantoonbaar in cv en motivatie terugkomen.

Solliciteer