Wij zijn op zoek naar een procesanalist voor het CIBG in Den Haag.
Zij zijn een onderdeel van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Het gaat om een tijdelijke inzet vanaf 13 juni tot einde van het jaar . Daarna waarschijnlijk verlenging
Het CIBG, uitvoeringorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft als kerntaken het registreren, beheren, beoordelen, bewerken en genereren van (vertrouwelijke) zorggegevens, die leiden tot besluiten, beschikkingen en vergunningen. Daarnaast biedt het CIBG hoogwaardige ondersteuning aan onafhankelijke toetsingscommissies. Ook verstrekt het CIBG informatie over en biedt begeleiding bij de implementatie van CIBG-produkten. Het CIBG is bezig met een veranderingstraject om de visie te herijken en de organisatie op de toekomst in te richten. CIBG is voor een belangrijk deel gevestigd in Den Haag, en heeft ook een vestiging in Heerlen.

In 2012 heeft het CIBG van de Bestuursraad van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om taken te uniformeren, werkwijzen te standaardiseren en daarmee de inzet van personeel flexibeler te maken. In dit kader loopt bij het CIBG het programma GRIP. Eindresultaat van het programma is – kort samengevat – dat alle producten hetzelfde primaire proces volgen, het primaire proces volledig digitaal verloopt en wordt ondersteund door één generieke digitale voorziening, het CIBG procesgericht werkt (de organisatiestructuur richt zich minder op producten, meer op processtappen), klanten voor alle producten digitaal interacteren met het CIBG en archiefvorming niet langer op papier plaatsvindt.

De eerste basis is gelegd door het opstellen en goedkeuren van een iVisie, iStrategie, overall implementatiestrategie en een eerste basis start architectuur in nauwe samenwerking met de ICT- en technische architecten van de afdeling ICT. Op hoog niveau is een generiek primair proces vastgelegd. In een eerste pilot project worden deze processen beproefd en deels verder uitgewerkt.
De gezochte informatieanalist gaat samen met de stakeholders in de CIBG organisatie het procesmodel verder uitwerken. Einddoel is een compleet procesmodel, inclusief procesbeschrijvingen en werkinstructies.
De procesmodelleur werkt binnen de architectuurkaders en de visie- en strategiedocumenten van CIBG. Daarbij werkt hij nauw samen met de business architecten van het CIBG, is onderdeel van het proces spoor en wordt door de manager van dat spoor aangestuurd.

De informatieanalist heeft de volgende taken:
1. Opstellen, beheren en bijstellen het integrale procesmodel van CIBG, vanuit de diverse producten en halfproducten die al beschikbaar zijn;
2. Vanuit het procesmodel in samenwerking met de business en de architecten procesbeschrijvingen opstellen;
3. Vanuit de procesbeschrijvingen (in samenwerking met de lijn) werkinstructies maken;
4. Adviseren en ondersteunen pilotproject op het gebied van processen / zaken / zaaktypes;
5. Bijdragen aan de in- en externe projectcommunicatie;
6. Voorziene en onvoorziene werkzaamheden in het processpoor die tijdens de uitvoering van de opdracht opkomen;
7. Overdragen van de processen naar lijn- en beheerorganisatie;
8. De informatieanalist rapporteert aan de projectmanager Proces binnen het programma GRIP.

Niveau

 • Senior
 
 • Heeft een ruime ervaring met het opstellen van de processen bij de Rijksoverheid en heeft dit reeds eerder bij een andere overheidsinstelling uitgevoerd.
 • Relevante ervaring binnen uitvoeringsorganisaties en met (authentieke) registers is een pre;
 • Heeft een ruime kennis en ervaring van kaders binnen het overheidsdomein (m.n. juridisch, IB);
 • Is in staat om de voorgestelde processen te visualiseren, communiceren, samen te werken en presenteren voor zowel vakinhoudelijke collega’s in en buiten de ontwikkel- en implementatietrajecten als op managementniveau;
 • Haalt draagvlak, instemming en goedkeuring op de gemaakte producten;
 • Is in staat workshops effectief en op een verbindende manier te doen verlopen;
 • Heeft een betrokken stijl van acteren en persoonlijk commitment met het behalen van de gestelde doelen en  resultaten;
 • Is strak op de deadline, resultaten en goedkeuring;
 • Heeft een sterk ontwikkeld analytisch vermogen;
 • Staat vanwege zijn ruime kennis en ervaring boven de materie, is bestuurlijk- en organisatiesensitief;
 • Is resultaatgericht en blijft zoeken naar creatieve wijzen om doelen en resultaten te bereiken, zonder het overall geheel uit het oog te verliezen. Stuurt daarbij sterk op samenhang;
 • Is mondeling en schriftelijk uitdrukkingsvaardig en kan op verschillende niveaus communiceren.

Pré

 • Aantoonbare langdurige werkervaring bij de Rijksoverheid en ervaring Ministerie van VWS is een pré

 • Kennis van één of meerdere producten van het CIBG is een pré

 • Kennis van de (on-)mogelijkheden van Blueriq is een pré

 

Solliciteer