Wij zijn voor Spir-it op zoek naar een senior Informatie analist.

Het gaat hier om een tijdelijke inzet vanaf 25 augustus tot begin 2017
Standplaats : Utrecht

 

Spir-it, de Rechtspraak
Spir-it is de ICT organisatie van de Rechtspraak en draagt bij aan het beheer, onderhoud en support van alle netwerken, infrastructuur en applicaties. Dit zijn bijna 12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties. Samen met ruim 500 collega’s zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen. Met een compleet vernieuwd technologisch arsenaal geeft spir-it vorm aan de strategische ICT-behoefte van de Rechtspraak. Hierbij neemt spir-it een koppositie in binnen de gehele overheid, waarbij nieuwe ontwikkelingen blijven ontstaan.

De Rechtspraak werkt aan een moderne rechtsgang, die de Rechtspraak toegankelijker maakt voor de rechtzoekenden, en de Rechtspraak bij de tijd houdt. Daarvoor is het programma KEI (Kwaliteit en Innovatie) ingericht. In vijf verschillende deelprogramma’s wordt nagedacht en uitgewerkt hoe met innovatie en digitalisering de rechtspraak toegankelijker en begrijpelijker kan worden gemaakt voor rechtzoekenden en hoe het werk voor rechters en hun medewerkers makkelijker en sneller kan worden. Binnen het programma KEI wordt ontwikkeld volgens de Agile/Scrum methode en er wordt gewerkt met Oracle/Java (backend en middleware) en Microsoft/SharePoint (front-end) technologie, en tevens met Microsoft Dynamics.

Naast het KEI programma worden verschillende, soms aansluitende, projecten gestart, die binnen het voortbrengingsproces van spir-it een plaats moeten krijgen.
Expertise Centrum Design
Voor het Expertise Centrum Design (ECD) zijn we op zoek naar een Senior informatieanalist/ontwerper met affiniteit met (technische) architectuur. Het ECD levert specialisten aan projecten op het gebied van Requirements Analyse, Functioneel & Technisch ontwerp en UX design.

Beschrijving van de opdracht
De kandidaat wordt betrokken bij twee projecten, te weten Organisatie van Kennis (integratie van content en de realisatie van de kennisomgeving voor de domeinen straf, bestuur, civiel en toezicht) en Rechtspraakbrede Gebruikersondersteuning. Beide projecten hebben een zware Microsoft component in zich, maar zullen ook aansluiten op delen van het, in Oracle gebouwde, services landschap.

Algemene beschrijving:
Ontwikkelteams werken veelal op Agile-wijze met nauwe contacten met bijvoorbeeld analisten, product-owners, solution-architecten, afdelingsleiding, projectleiding, releasemanagers, scrum-masters, architecten, enterprise security-architecten, ontwerpers, ontwikkelaars, testers, applicatiebeheerders en soms met infra-medewerkers. 

De kandidaat krijgt verantwoordelijkheden, maar ook de mogelijkheid voor eigen inbreng. Hij/zij is niet alleen betrokken bij de uitvoering van de opdrachten, we stellen ook zijn/haar mening en advies erg op prijs.

Gedurende het hele traject is men nauw bij een project betrokken als lid van een SCRUM team. We verwachten een kandidaat die de gerealiseerde architectuur en functionaliteit snel doorgrondt en zich de achterliggende concepten snel eigen maakt.

Tot de beschikking staat onder andere:
•    Ontwikkelteam.
•    Bestaande documentatie (ontwerp, user story’s en procesbeschrijvingen).
•    Product owners.

De kandidaat moet ‘stevig in de schoenen staan’, en vanuit vakkennis en ontwerp-/architectuurervaring de afstemming kunnen doen met de solution architect. Hij/zij kan goed denken in generieke concepten en oplossingen. Heeft een ruime ervaring in het opstellen requirements in een agile omgeving en een sterke persoonlijkheid, die met de PO in gesprek gaat en duidelijk maakt waar functionele hiaten liggen in bestaande requirements. Is gestructureerd; moet in staat zijn op 5 verschillende sporen binnen één project te werken (met verschillende scope, PO’s) en het overzicht te behouden, en tevens een 2de project kunnen hanteren; beide projecten is een verwachte inzet van 50 van de tijd.

Tot de werkzaamheden behoren:
•    Analyseren van business processen en inventariseren van requirements
•    Op verzoek bijdragen aan een project-start-architectuur
•    Vertalen van requirements/business epics naar user stories en opstellen van nieuwe procesmodellen
•    Bijdrage leveren aan pakketselectie(s); opstellen requirements
•    Opstellen van aanvullende functionele specificaties en modellen waarmee een ontwikkelaar aan de slag kan en die passen binnen de gestelde architectuurkaders
•    Beoordelen van functionele – en technische ontwerpen, testplannen, etc. 
•    Analyseren van de impact van gevraagde functionele wijzigingen op informatiesystemen en adviseren daarover
•    Vormen van een mening over de business value (van user stories) en de business (product owner) hierover adviseren.
•    Een vraagbaak zijn voor domein specifieke kennis.
•    De scrum master, product owner en projectmanager gevraagd en ongevraagd adviseren over het voortbrengingsproces, met name over optimalisatie van het ontwerpproces.

Eisen:

•    HBO+/academisch werk/denkniveau.
•    Aantoonbare ervaring met Agile/Scrum werkwijze.
•    Aantoonbare kennis van en ervaring met informatieanalysemethoden- en technieken en functioneel ontwerpen
•    Aantoonbare ervaring in een complexe organisatie met meerdere ketenpartners en verschillende belangen.
•    Een analytisch ingesteld persoon die beschikt over een helicopterview.
•    Kritisch; je vindt het een uitdaging om de werkelijke behoefte van gebruikers scherp in beeld te krijgen
•    Pragmatische insteek; je vindt het een uitdaging om eenvoudig te realiseren oplossingen te bedenken
•    Ruime ervaring met het opstellen van procesmodellen, use cases, business epcis en user stories
•    Algemene kennis van en ervaring met case management en user experience design
•    Ervaring met (agile) ontwerptools als Enterprise Architect, Jira en Confluence is een pré.
•    Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden. 
•    Een teamspeler die ondersteunend is ingesteld. 
•    Iemand die in staat is gesprekken te leiden en een richting op te sturen. 
•    Iemand die in staat is draagvlak te creëren voor voorgestelde oplossingen.
•    Kennis van de rechterlijke organisatie is een pré.

Solliciteer