Wij zijn voor het Ministerie van Financiën op zoek naar een Projectleider.

Het betreft een tijdelijke inzet vanaf 26 juli 2016 tot 1 augustus 2017
Standplaats : Den Haag
 

SSC-ICT introduceert vanaf tweede helft 2016 de nieuwe werkplek omgeving DWR-Next. Dit houdt o.a. in een overgang naar Windows 10 en Office 2016. Ook zal DWR-NEXT (zo veel als mogelijk) virtueel worden aangeboden, zodat iedereen plaats-, tijd- en apparaatonafhankelijk kan werken. Tegelijk met de overgang naar de nieuwe digitale werkomgeving staat de mogelijkheid open om de bestaande hardware van de DWR-werkplek te vervangen. Op dit moment is de desktop- PC voor de meeste medewerkers nog het primaire apparaat. De vraag ligt voor hoe we de nieuwe werkomgeving willen inrichten. Blijft het primaire apparaat de desktop of gaan we over naar mobiele devices, zoals de laptop, of wellicht combinatie van beide ? En geldt dit dan integraal voor het gehele kerndepartement, of zijn er onderdelen, of functies, waarvoor specifieke overwegingen een rol spelen in deze keuze?
Onlangs is binnen het verzorgingsgebied van SSC-ICT HL gestart met een pilot voor het testen van nieuwe mobiele devices.

Het project DWR-Next bestaat o.a. uit twee fases:

 • Zorgen voor bestuurlijke besluitvorming over vorm (desktop en/of laptop) van de nieuwe DWR-werkplek;
 • Implementatiefase: i.s.m. SSC-ICT HL zorgen voor implementatie van DWR-NEXT 
Taken en verantwoordelijkheden
 • Centraal aanspreekpunt voor SSC-ICT (Projectleider Implementatie) gedurende implementatietraject;
 • Rapporteert aan opdrachtgever;
 • Organiseren communicatie i.s.m. SSC-ICT HL;
 • Organiseren besluitvorming intern financiën omtrent hardware (desktop/mobiel);
 • Coördineren testen en – wanneer nodig – ombouwen van specifieke applicaties;
 • Coördineren van het lopende testtraject binnen het ministerie van de mobiele devices;
 • Zorg dragen voor een geruisloze overgang naar de nieuwe werkplek in 2017. 
Projectomschrijving Datamigratie (van z.s.m. tot 1-12-2016) Sinds 2014/2015 wordt de ICT-omgeving van MinFin getransformeerd naar de ICT-omgeving van SSC-ICT HL. Deze transformatie bestaat uit een aantal deelprojecten. Één van de laatste deelprojecten is het project Datamigratie.

Binnen MinFin is de huidige datastructuur opgebouwd als een omgekeerde piramide. Bovenin heeft een grote groep medewerkers de rechten (mappen op niveau één), vervolgens wordt per niveau lager een verfijning aangebracht in de rechten. Er is binnen deze structuur geen sprake van overerving van rechten (lees als iemand rechten heeft op niveau één werkt dit niet automatisch door tot niveau drie). Deze indeling is strijdig met de standaarden van SSC-ICT HL. In de SSC-ICT-standaard worden rechten op de mappen tot maximaal drie niveaus uitgedeeld. Binnen deze structuur is wel sprake van overerving. (lees de medewerkers met rechten op niveau één hebben deze ook op twee en drie. De medewerkers met rechten op niveau twee hebben ook rechten op niveau drie. Alle daaronder liggende niveaus (mappen) krijgen dezelfde rechten als op niveau drie. Ook ten aanzien van de drive-letter aanduiding voldoet MinFin niet aan de standaarden van SSC-ICT. Zo is bij voorbeeld de gemeenschappelijke netwerkschijf voor groepsdata op DG-niveau aangeduid met de letter N. Deze moet worden omgezet naar de letter G. Voor een aantal andere 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het harmoniseren van de rechten conform de standaard van SSC-ICT HL;
 • Het uitvoeren van de schijfletter harmonisatie bij minFin;
 • Organiseren communicatie i.s.m. SSC-ICT HL;
 • Organiseren besluitvorming intern MinFin omtrent rechtenstructuur. 
Projectomschrijving 
Omzetten telefonievoorziening (Q3/Q4 2016) De door SSC-ICT HL overgenomen en in beheer zijnde telefooncentrale van minFin is verouderd. SSC-ICT HL is voornemens deze centrale te vervangen door het zogenoemde STR-platform. Ten behoeve van de vervanging van huidige telefoniedienst door aansluiting van het ministerie van Financiën op STR dienen de specificaties (Functioneel Ontwerp en Detail Technisch Ontwerp) te worden opgesteld, bewaakt en geïmplementeerd. De basis wordt hierbij gevormd door de standaarddienstverlening van SSC-ICT HL aangevuld met het noodzakelijke maatwerk. Deze projectactiviteiten kunnen een relatie hebben met de project DWR-NEXT en Datamigratie.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Ophalen, inventariseren en toetsen van de functionele wensen minFin;
 • het samen met SSC-ICT HL opstellen van Functioneel Ontwerp waarbij de functionele wensen van minFin worden ingebracht en bewaakt;
 • organiseren besluitvorming intern minFin omtrent telefoonvoorzieningen;
 • organiseren communicatie i.s.m. SSC-ICT HL;
 • zorgdragen voor succesvolle implementatie (incl. trainingen) en nazorg;

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

 • Je hebt universitair werk- en denkniveau en bent ondernemend ingesteld; 
 • Je hebt ervaring met projectmanagemethodieken (Prince2 of MSP); 
 • Je hebt ruime ervaring met het aansturen van IT-projecten; 
 • Je hebt leidinggevende ervaring met ICT-professionals en bent een peoplemanager; 
 • Je bent klant- en resultaatgericht en flexibel; 
 • Je handelt innovatief en oplossingsgericht; 
 • Je bent omgevingsbewust en bestuurssensitief; 
 • Je herkent tijdig de potentiële valkuilen, die zich bij een ICT-georiënteerd verandertraject kunnen voordoen en weet behendig deze risico’s tijdig te reduceren of weg te nemen;

Solliciteer