Doel van de functie
De programma architect is onderdeel van het programma architectenteam van het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet met circa 30 projecten verdeeld is in 5 domeinen.
Samen met een domein manager is de domein architect verantwoordelijk voor het overkoepelend ontwerp en de coherentie van de architectuur en functionaliteit in een domein.
Daarnaast dragen de programma architecten gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de werking van het DSO als geheel. 

De programma architect participeert daarnaast in het programma architectuur team. Dit bestaat uit architecten van het programma architectuurteam, interbestuurlijke partners en de opdrachtgever.
Samen geven zij richting aan de architectuur van het digitaal stelsel dat nodig is voor het ondersteunen van de Omgevingswet, onder andere via het richting geven aan de Globale Architectuur Schetsen en het goedkeuren van de Project Start Architecturen.

Het programma architectuurteam bestaat uit ambitieuze en hoogopgeleide professionals. Het kenmerkt zich als informeel, gebaseerd op zelfstandigheid, samenwerken en onderling vertrouwen.

Er heerst een hands-on mentaliteit en men is bereid om verschillende taken die voortkomen in een opstartend programma op te pakken. Er wordt gewerkt vanuit vaste structuren met ruimte voor persoonlijke inbreng.

Programma DSO is op zoek naar de domein architect van het domein Technische Functies.

Dit domein bevat de volgende functionaliteit:

•    het knooppunt Omgevingswet. Het stelsel werkt volgens het één loketprincipe voor zowel personen en systemen. Het Knooppunt is voor systemen de centrale ingang voor alle services (API’s). Het Knooppunt biedt generieke diensten aan zoals toegang, beveiliging, routeren, moni¬toren, auditen en berichtarchiveren. Daarnaast biedt het Knooppunt een zelfbedieningsportaal waarmee aan¬bieders hun services aanmelden en afnemers zich registreren voor het gebruiken van services. Hiermee wordt de beheerlast van het Knooppunt beperkt.

•    Bij herbruikbare generieke functies ligt de focus op generieke functionaliteit die middels services ontsloten wordt en door verschillende functies gebruikt kan worden. Generieke functies zijn functionaliteiten die op verschillende plekken in het stelsel nodig zijn en door business functies, Informatie¬huizen en gebruikerstoepassingen gebruikt kunnen worden. Hiermee zorgen ze dat het stelsel zo efficiënt en effectief mogelijk wordt ingericht. De services zijn niet beschikbaar voor derden. Bij herbruikbare functies wordt gedacht: Abonnementen, Beslisbomen, Beveiliging, Content, Formulieren, Kaartviewer, Portaal, Toegang, Terugmelden
•    e-Overheid bouwstenen zijn business functies, herbruikbare functies en standaarden die beschikbaar zijn of komen binnen de overheid. Het gebruik is verplicht.

DSO gebruikt de volgende e-overheid bouwstenen:
•    Sectorale knooppunten, zoals het Sectorale Knooppunt Provincies, Gemeentelijk Gegevensknooppunt en Suwinet (sociale sector).
•    e-Overheid diensten, zoals . Digipoort, overheid.nl (Berichtenbox Personen, Berichtenbox Bedrijven, ondernemersplein), Digikoppeling, e-Herkenning en DigiD. De laatste twee worden op termijn door Idensys vervangen.
•    (Basis)registraties; Basisregistraties en andere registraties die Informatiehuizen, Business Functies en gebruikerstoepassingen kunnen gebruiken om te combineren met hun eigen gegevens.
•    Bekendmaken en consolideren; Generieke dienst om wet- en regelgeving en vergunningen centraal bekend maken, publiceren (wetten.nl, verordeningen.nl) en consolideren. De bestaande functionaliteit moet aangepast worden om het ruimtelijke karakter van Omgevingswet besluiten te faciliteren.
•    Ook het vormgeven van de afhankelijkheid met de Generieke Infrastructuur. Deze is wel cruciaal voor een efficiënt en effectief stelsel. Tot de Generieke Infrastructuur behoren cloud voorzieningen, waarmee het mogelijk is om infrastructuur en middleware te standaardiseren, capaciteit snel en eenvoudig op- en af te schakelen en op basis van gebruik af te rekenen (IaaS en PaaS). 

Resultaatgebieden

•    Het richting geven, ontwerpen en managen van de domein functionaliteit: domein manager vanuit het proces, de programma architect vanuit de inhoud.
•    Onderhouden van de domein architectuur die bestaat uit een aantal globale architectuur schetsen (GAS).
•    Aansturen van project architecten bij het schrijven van hun Globale Architectuur Schets (GAS)
•    Richting geven aan projecten binnen het domein middels de architectuurkaders.
•    Samen met de lead architect en de andere programma architecten finetunen van de blueprint.
•    Begeleiden van besluitvorming binnen het domein door het opstellen besluitvormings-document, evalueren, verkopen en het verdedigen van de besluitvormingsdocumenten
•    Toezien dat het projecten conform de kaders van de GAS’en worden gerealiseerd.
•    Bewaakt de overall visie en kaders van de blueprint binnen het domein.
•    Het uitdragen van de architectuurvisie binnen het domein, het programma en bij de interbestuurlijke partners en andere partijen.
•    Reviewen en goedkeuren van PSA’s.
•    Sturend en adviserend bij architectuur en technisch vraagstukken.
•    Coachen van projectarchitecten en toetsen van de architectuurkaders.
•    Ophalen van beelden en nieuwe inzichten en deze vertalen naar de domein architectuur en blueprint.
•    Bespreekbaar en begrijpelijk maken van inhoudelijke issues. 

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

a.    Kennis en ervaring
•    WO werk- en denkniveau.
•    Inhoudelijke kennis van uitvoerende processen bij overheid, bij voorkeur van de Omgevingswet of Ruimtelijke Ordening.
•    Minimaal 10 jaar ervaring als senior architect in complexe organisatie waar onder architectuur gewerkt werd.
•    Zowel generalist als specialist op een van de domeinen (front-end, infrastructuur, beveiliging/beheer, data, infrastructuur). 
•    Aantoonbaar ervaring met service gerichte architecturen en systeemintegratie.
•    Aantoonbare en brede ervaring met moderne ICT-architectuur, -methodologie en -technologie.
•    Kennis van en ervaring met architectuur methodiek Togaf.
•    Kennis van en ervaring met architectuur beschrijven met ArchiMate 2.0 of 2.1.
•    Kennis van en ervaring met projectmatig werken in Prince2 (project) en MSP (programma) omgevingen.
•    Kennis van en ervaring met ontwikkelprocessen zoals Agile/Scrum.
•    Kennis van en ervaring met softwareontwikkeling ‘onder architectuur’.
•    Kennis van en ervaring met functioneel en technisch ontwerpen van IT-systemen.
•    Kennis van en ervaring binnen de overheid of een grote organisatie is een must.
•    Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
•    In staat om out of the box te denken en in kansen in plaats van problemen.
•    Combinatie van daadkracht met uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
•    Resultaat gedreven en een proactieve instelling.
•    Teamplayer die graag initiatief neemt.
•    In staat om solution architecturen en technische ontwerpen te beoordelen.
•    Standvastig, maar weet wanneer je op basis van argumenten mee moet bewegen.
•    In staat om eenvoudig te schakelen op verschillende niveaus.

b.    Technische kennis
•    Kennis en ervaring met e-overheid bouwstenen zoals GDI, e-Herkenning, DigiD, PKIoverheid, Berichtenbox Personen, Bedrijvenbox Bedrijven.
•    Kennis en ervaring met sectorale knooppunten.
•    Kennis en ervaring met applicatie/integratie/ontwikkelplatform (continuous development), middleware en cloud omgevingen (SaaS, PaaS, IaaS).
•    Kennis en ervaring met identificatie, authenticatie en autorisatie.
•    Kennis en ervaring met technische infrastructuur.
•    Kennis en ervaring met DevOps/Agile ontwikkelmethodiek

GEDRAGSKENMERKEN

Competentie                                                             Niveau (basis, gevorderd of expert)
    Oordeelsvorming                                             Expert
    Analytisch vermogen                                       Expert
    Resultaatgerichtheid                                       Gevorderd
    Plannen                                                           Gevorderd
    Klantgerichtheid                                              Gevorderd
    Omgevingsbewustheid                                   Gevorderd
    Stressbestendigheid                                       Gevorderd
    Snelheid van begrip                                        Gevorderd
    Communicatieve vaardigheden                      Expert
    Zakelijke instelling                                          Gevorderd
    Politiek-bestuurlijk inzicht                               Gevorderd
    Visie                                                                Expert
    Innovatie- en vernieuwingsgerichtheid          Expert

Solliciteer