Wij zijn voor het Ministerie van VWS en SZ op zoek naar een Functioneel Beheerder met veel testervaring.

Het betreft een tijdelijke aanstelling vanaf 1 augustus tot 1 februari 2017. Daarna verlengbaar
Standplaats : Den Haag

 

De organisatie: Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Niemand twijfelt aan de noodzaak van een grondig toezicht op de gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zorgt daarvoor. Met veel gevoel voor mensen die van de zorg gebruikmaken én voor hen die er in werken. Met een scherp oog voor de kwaliteit. Verantwoordelijk werk, soms zwaar, maar altijd inspirerend. Vaak ook in het brandpunt van de actualiteit.

Het is de opdracht van de IGZ om ervoor te zorgen dat alle patiënten zich met vertrouwen kunnen wenden tot de zorgaanbieders. Immers alle patiënten hebben recht op veilige, effectieve en patiëntgerichte zorg. Een eervolle taak, van groot maatschappelijk belang. De IGZ houdt toezicht op vier domeinen: volksgezondheid, curatieve zorg, verpleging en chronische zorg en medische producten. Ze handhaaft 25 wetten en grijpt zo nodig in. Kwaliteitsverbetering van de zorg, het terugdringen van risico’s: daar gaat het om.

Bij de IGZ werken momenteel ongeveer 600 medewerkers. De IGZ heeft haar hoofdkantoor in Utrecht.
De IGZ bevindt zich momenteel in een veranderproces waarbij het doel is om zowel de inhoudelijke kwaliteit van het werk te verbeteren als te komen tot een meer eenduidige werkwijze.

Beschrijving van de afdeling
Informatievoorziening is zeer belangrijk voor de IGZ. In het primair proces staat het verzamelen, verwerken, verrijken, beoordelen, produceren en publiceren van informatie centraal.
De afdeling Informatie & ICT (I&I) levert een essentiële bijdrage aan informatievoorziening. Het is een afdeling die regie voert op het beheer en ontwikkeling van ICT systemen. Deze worden gehost en onderhouden door andere partijen (waaronder overheidspartijen). Daarnaast adviseert de afdeling de rest van de organisatie vanuit de rol van informatiemanagement.

Naast de going concern is op dit moment een project gaande voor de implementatie van een systeem voor zaakgericht werken. Tegelijkertijd moet natuurlijk het huidige ICT landschap blijven draaien.
Onze primaire applicatie zal in het kader van continuïteit dit jaar een flinke update ondergaan. Daarnaast staat de applicatie op de nominatie uitgefaseerd te worden in verband met de introductie van een nieuwe informatievoorziening. De update vindt dit jaar plaats.

De uitfasering zal op zijn vroegst in de tweede helft van 2017 plaatsvinden.
Wij zijn op zoek naar een functioneel beheerder met testervaring. Als functioneel beheerder ben je verantwoordelijk voor de bedrijfscontinuïteit van onze primaire applicatie en ook alle testgerelateerde activiteiten.
In de eerste plaats acteer je als testcoördinator en tester voor de realisatie van de software-update. Dit gaat over in het functioneel beheer van de applicatie.

Kernpunten van de functie
Als functioneel beheerder/testcoördinator ben je verantwoordelijk voor:

 • Het opstellen van een teststrategie voor functionele- en gebruikerstesten;
 • Het coördineren en uitvoeren van de teststrategie;
 • Het opstellen van rapportages over de uitgevoerde testen;
 • Het samenstellen van gebruikershandleidingen;
 • Het onderhouden van systeemdocumentatie en werkinstructies
 • Het ondersteunen bij de ontwikkeling van gebruikersopleidingen;
 • Het verlenen van gebruikersondersteuning;
 • Het beheren van gebruikersprofielen;
 • Het aandragen van issues en verbeteringen;
 • Het onderzoeken en opstellen van wijzigingsverzoeken;
 • Het pro-actief onderhouden van contacten en aansturen van leveranciers;
 • Het pro-actief onderhouden van contacten met de gebruikersorganisatie;
 • Het begeleiden van patches en kleine releases.
Werk-/denkniveau: HBO / WO

GEDRAGSKENMERKEN

Competenties
 • proactief
 • klantgerichtheid
 • omgevingsbewust
 • flexibel
 • resultaatgericht
 • samenwerken
 • analyseren
 • organisatiesensitiviteit

Solliciteer