Wij zijn voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken op zoek naar een Functioneel Beheerder SAP.

Het betreft een tijdelijke aanstelling vanaf 1 oktober 2016 tot 1 juni 2017
Standplaats : Zoetermeer
 

De klant is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staat midden in de samenleving: de dynamiek van politieke ontwikkelingen en verwachtingen van burgers zijn doorlopend merkbaar. Bij de klant doe je werk dat er toe doet: elke minuut van de dag.

De klant staat voor de nationale veiligheid door tijdig dreigingen, politieke ontwikkelingen en risico’s te onderkennen die niet direct zichtbaar zijn. Hiertoe doet de dienst onderzoek in binnen- en buitenland. De klant deelt gericht kennis en informatie die samenwerkingspartners en belangendragers aanzetten tot handelen. 
De klant signaleert, adviseert en mobiliseert anderen en reduceert zelfstandig risico’s. Hiermee vervult de dienst zijn eigen rol in het netwerk van overheidsorganisaties die de veiligheid nationaal en internationaal beschermen.

Om de missie te realiseren wil de klant een dienst zijn die gezaghebbend, invloedrijk en offensief is. De taken van de klant zijn vastgelegd in de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV 2002). 

Opdrachtomschrijving
Doel van de opdracht
Tijdelijke vervanging van de functioneel beheerder SAP van 1 oktober 2016 tot 1 juni 2017.

Geschat aantal uren: ca 400 uur tot juni 2017
Optie tot verlenging. Ja

Functiegegevens
Functieomschrijving: Functioneel Beheerder SAP (FiCo, PSM, MM)
Taken en werkzaamheden:
•    Schakel tussen IT-leverancier en gebruikers.
•    Gebruikersbehoeften vertalen naar gewenste wijzigingen. Kleine wijzigingen eventueel zelf uitvoeren (configuratie betalingen, banken en bankafschriften, rollen aanpassen/ontwikkelen, kleine notes in laten spelen en testen, configuratie PR en PO), grote wijzigingen voorbereiden door FO te maken en hierover met interne- of eventueel externe leverancier in gesprek gaan om uitvoering plaats te laten vinden. 
•    Systeemwijzigingen ook in de reeds bestaande documentatie doorvoeren.
•    Incidenteel gebruikerstraining verzorgen.
•    Alle problemen en vragen oplossen waar de key-users niet uitkomen. Van workflow fouten en systeemfouten tot (complexe) boekingsgangen.
•    Je bent de enige FB’er! Je zult dus regelmatig uitdagingen treffen die je niet eerder hebt gehad en breed georiënteerd moeten zijn. 
•    Userbeheer behoort niet tot je taken!

EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN:

•    Diepgaande kennis en ervaring (minimaal 5 jaar) van SAP FiCo, PSM en MM;
•    Dynamisch
•    Resultaatgerichtheid;
•    Kan plannen en organiseren;
•    Goede sociale en communicatieve vaardigheden. 

 

Solliciteer