Functioneel Applicatiebeheerder Studentenadministratie

De Functioneel Applicatiebeheerder draagt zorg voor het formuleren, ontwikkelen en realiseren van de gebruikerswensen vanuit de programma’s en vormt op het gebied van de studentenadministratie de verbindende schakel tussen de programma’s, ICT, overige applicatiebeheerders en leveranciers. De applicatiebeheerder verzorgt ook de door programma’s gevraagde rapportages en selecties. Het huidige maatwerksysteem op basis van Progress wordt gefaseerd vervangen door Osiris.
 
Primaire werkzaamheden:

 • het adequaat ondersteunen, begeleiden en trainen van gebruikers;
 • zelf initiatief nemen om gebruikers te trainen (‘training on the job’);
 • zorgdragen voor controleren en up-to-date houden van stamgegevens ten behoeve van bijvoorbeeld rapportages en query’s;
 • onderzoeken en specificeren van informatiebehoeftes, problemen en wensen met betrekking tot de studentenadministratie;
 • testen van gewijzigde (of nieuwe) onderdelen van de studentenadministratie en van de koppelingen met andere systemen.

 
Daarnaast wordt er een actieve bijdrage verwacht op onderstaande punten:

 • processen met betrekking tot de studentenadministratie en de koppelingen te standaardiseren, optimaliseren en documenteren;
 • het toezien op de juiste uitvoering van de procedures en, als de situatie daartoe aanleiding biedt, informeren van de Application Manager(s);
 • afstemming functioneel en technisch beheer van overige bedrijfsapplicaties;
 • in samenwerking met ICT, applicatiebeheerders en leveranciers bepalen van impact van wijzigingen.

 
De juiste kandidaat heeft de volgende kwaliteiten:

 • kennis van en ervaring met Microsoft Dynamics;
 • kennis van of affiniteit met Progress en/of Osiris;
 • HBO niveau;
 • training en begeleiding skills;
 • goede uitdrukkingsvaardigheid, zowel mondeling als schriftelijk (zowel Engels als
  Nederlands);
 • servicegerichte instelling;
 • nauwkeurig en systematisch werken;
 • goede contactuele eigenschappen;
 • analytisch denkvermogen;
 • goed inlevingsvermogen;
 • improvisatievermogen.

Solliciteer