In het kader van de invoering van een nieuw verkoopsysteem binnen is het doel om de verkoop van vervoersbewijzen via het loket te laten verlopen via een nieuw gebouwde front- end, eveneens gekoppeld aan een nieuw backend- systeem. Voor dit belangrijk project wordt een analist gezocht met ten minste 2 jaren ervaring in het uitvoeren van functioneel analysewerk.

Afdeling:
Proces & Functionele support / Verkoop Team
Rapporteert aan:
Team lead functioneel team NDS Cash Desk

Skills:

Ervaring in business en functionele analyse
Analyse deliverables: Functionele specs, Use cases .
De analyst organiseert workshops ter verduidelijking van de requirements
Ervaring in e-commerce of retail is een pluspunt.
Het team heeft een directe impact op de manier waarop de business processen lopen

Design: Uitvoeren van analyses, plannen en praktisch organiseren van zijn/haar werk

  • Kennis nemen van de uit te voeren activiteiten en op basis hiervan een eigen werkplan opstellen
  • Inwinnen en verwerken van bestaande informatie ter verduidelijking van de opdracht
  • Voorbereidend studie- en opzoekwerk verrichten
  • Kennis nemen van de bestaande business- en ICT-architectuur

Analyses opleveren voor validatie door de klant en naar het ontwikkelteam. Ondersteuning van ontwikkelteam tijdens ontwikkelfase.

  • Ondersteunen bij analyseren en uittekenen van use cases
  • Documenteren van functies
  • Documentatie aanmaken voor het uitbouwen van (IT-) oplossingen op maat.
  • Waken over de samenhang met bestaande businessarchitectuur
  • Rapporteren over de voortgang van de analyses en

 
 

Solliciteer