Wij zijn voor de Universiteit Leiden op zoek naar een Datacenter Specialist.

Het gaat om een tijdelijke inzet tot 1 september 2016
Standplaats : Leiden

Het ICT Shared Services Centre (ISSC) van de Universiteit Leiden vraagt een consultant op het gebied
van de inrichting van een nieuw data center.

De consultant helpt bij het uitwerken en kwantificeren van investeringsscenario’s/business case voor
de server hardware en netwerkcomponenten die in het datacenter zullen worden geplaatst, op basis
van met de klant op te stellen uitgangspunten op financieel en architecturaal gebied. Het reeds
vastgestelde programma van eisen voor datacenter huisvesting en fysieke infrastructuur geldt daarbij
als uitgangspunt. De consultant valideert de juistheid en volledigheid van informatie uit de ISSC
organisatie, en denkt kritisch mee over de investeringsscenario’s/business case. De consultant
bewaakt de samenhang van de investeringsscenario’s/business case met de migratiestrategie en
eventuele transities, en adviseert over dergelijke raakvlakken. De consultant draagt bij aan de
verdere uitwerking van het voorkeursscenario, o.a. aan het projectplan.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

 
Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN:

– Investeringsscenario’s/business cases maken voor data center inrichtingen;
– Data center ontwerpen;
– Data center beheer inrichten;
– Data center migratiescenario’s uitwerken;
– Data center architectuur transities uitwerken, met name naar een IaaS concept.

GEDRAGSKENMERKEN

 
Vakkundig, assertief. Staat boven de materie, verbindt technisch met bedrijfskundig inzicht.

Solliciteer