Voor onze directe opdrachtgever waar wij reeds zaken mee doen, zoeken wij de volgende kandidaat  :
 
Functienaam     :  Contractmanager Grond- Weg en Waterbouw    ( M / V)
 
Wij zoeken een Contractmanager Grond- Weg en Waterbouw met meer dan 3 jaar ervaring in het vervullen van een contractmanager en /of projectleider rol aan Opdrachtgeverszijde zijde.  
Kandidaat heeft aantoonbare inhoudelijke kennis op het gebied van natte waterbouw en werktuigbouwkundig werken in combinatie met meerdere contractvormen in de uitvoeringsfase
 
Standplaats         :    Arnhem
 
Geplande start    :     5 september         (gaarne zsm uw reactie)
 
Verwachte duur   : meer dan ÉÉN JAAR !     (min. tot 01-01-2017 + optie tot sep. 2019 !)
 
Uren per week     :     32 uur        (verdeeld over 4 dagen per week)              
 
Verloning via onze eigen loonadministratie is mogelijk en kostenloos. Indicatie 7.500,– BpM gebaseerd op een 36 urige werkweek (schaal 11) , 8 % vakantiegeld, opbouw vakantiedagen, reiskosten vergoeding 0,19 per km of (indicatie) 80 euro p/u voor zpp’er met nog een geldige VAR  voor 2016. H.e.e.a. afhankelijk v/h aantal jaren juiste werkervaring, opleidingen en certificeringen. Vanwege de relatieve haast van onze opdrachtgever met de afronding van deze selectie, ontvangen wij gaarne zsm uw CV  !
 
Note :
 
Selectiegesprekken zijn reeds gepland op vrijdag 2 september.  Op deze dag (op een vooraf reeds bepaald tijdstip) moet u aanwezig kunnen zijn.          
 
Beschrijving organisatieonderdeel cq. project
 
Beschrijving Organisatieonderdeel cq. project
RWS Projecten, Programma’s en Onderhoud (PPO)
Productielijn Oost-Nederland (ON) B Vaarwegen
 
De dienst Projecten, Programma’s en Onderhoud (PPO) verzorgt planstudies, de aanleg en het variabel onderhoud van onze wegen en vaarwegen. Door bewuste keuzes van contractvormen en met een optimale inzet van de markt voeren we de projecten effectief uit binnen overeengekomen opleverings- en kostenkaders. We werken daarbij op basis van geïntegreerde contracten, systeemgerichte contractbeheersing, functioneel specificeren en risicosturing.
De Productielijn ON B Vaarwegen voert het groot variabel onderhoud (en aanleg) aan het hoofdwatersysteem en het inliggende vaarwegennet van Rijkswaterstaat binnen de provincies Gelderland en Overijssel uit. De portfolio van ON B Vaarwegen ziet er momenteel als volgt uit:
In uitvoering:
•          Grensproject Sedimentsuppletie Boven-Rijn
•          Renovatie gemaal Eefde
 In voorbereiding:
•          Renovatie sluizen en gemalen Delden en Hengelo
•          Groot onderhoud Spooldersluis en -brug
•          Vaarwegen Onderhoud Renovatie Scheepvaartvoorzieningen
In overdracht:
•          Ligplaatsen Boven IJssel
ON B Vaarwegen beoogt op efficiënte wijze de contractvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering van de betrokken projecten te realiseren.
 
Functieomschrijving
 
Concreet bestaat de functie uit het vervullen van de rol van contractmanager en coordinator voor het project renovatie sluizen en gemalen Delden en Hengelo en groot onderhoud aan de Spooldersluis en brug. Beide contracten bevinden zich aan het einde van de aanbestedingsfase en gaan vanaf 1 januari 2017 in uitvoering. Het betreft UAV-GC contracten die met Best Value (BV) worden vermarkt. De realisatie loopt tot en met 2018.
 
Als contractmanager ben jij binnen Rijkswaterstaat expert op het gebied van inkoop- en contracten. Jij bent verantwoordelijk voor de sturing en beheersing van het gehele inkoopproces of van middelgrote integrale contracten in de exploitatie-, beheer- en onderhoudsfase. De projecten of contracten waar jij aan werkt kenmerken zich door een gemiddeld afbreukrisico (technische/veiligheidskritische en/of politiek/ bestuurlijk). Je houdt je bezig met contractvoorbereiding, -aanbesteding en –uitvoering. Je zoekt veelvuldig naar afstemming met zowel jouw opdrachtgever als met leveranciers en zorgt ervoor dat er overeenstemming wordt bereikt over de inhoud van het contract. Knelpunten zie je aankomen en je zorgt voor afstemming met de betrokken stakeholders (vooral marktpartijen). Zo nodig spreek je leveranciers aan op het (niet) nakomen van contractafspraken. Je laat systeemtoetsen, procestoetsen en producttoetsen uitvoeren en je zorgt ervoor dat er besluitvorming plaatsvindt over het al dan niet toekennen van kortingen, boetes en bonus/malus. Je analyseert risico’s vanuit de omgeving en het systeem en adviseert hierover naar betrokkenen voordat een contract wordt afgesloten. Je ziet erop toe dat bij contracten is voldaan aan de randvoorwaarden, zoals afspraken met de omgeving en opdrachtgever. Tot slot zorg jij ervoor dat uitvoeringswerkzaamheden worden beheerst door te sturen op tijd, geld, kwaliteit en risico’s.
 
Jij fungeert, namens jouw opdrachtgever, als eerste aanspreekpunt voor betrokkenen. Tevens treed je op als coach richting collega-adviseurs inkoop en contracten en als inhoudelijke vraagbaak. Je stuurt hen functioneel aan en zorgt ervoor dat beschikbare mensen en middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Je draagt zorg dat betrokken stakeholders gewenst en tijdig beïnvloed worden. Je moet veelvuldig afstemmen met jouw projectteam over inhoudelijke resultaten met meerdere stakeholders.
 
Je stuurt op kwaliteitsborging en deelt actief kennis en ervaringen binnen en buiten RWS en zorgt dat de PDCA-cyclus wordt toegepast en verbeteringen worden aangestuurd. En je zorgt voor verbeteringen in het inkoop- en contractmanagement proces.
 
 
Omschrijving juiste kandidaat :
 
• Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau in een relevante richting.
• Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met:ISO 9001, Systeemgerichte Contractbeheersing en Best Value.
• Je hebt kennis van o.a. risicomanagement, Systems Engineering, projectbeheersing, kwaliteitsnormering, inkoopcontractering, relevante contractvormen (bijvoorbeeld Design & Construct, prestatiecontracten, ingenieursdiensten-contracten) en aanbestedingswetgeving.
• Je hebt aantoonbare inhoudelijke kennis op het gebied van natte waterbouw en werktuigbouwkundig werken in combinatie met meerdere contractvormen in de uitvoeringsfase.
• Je hebt kennis en ervaring van c.q. met het Integraal Projectmanagement (IPM) model .
• Ruime ervaring (> 3 jaar) in het vervullen van een contractmanager en/of projectleider rol aan Opdrachtgeverszijde zijde.
• Aantoonbare ervaring in het leidinggeven aan teams met een omvang van minimaal 5 personen
• Je hebt kennis van en ervaring met de van toepassing zijnde informatiesystemen
• Je hebt aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van contractmanagement (realisatiefase Grond- Weg en Waterbouw).
 
 
Harde functie eisen :
 
Opleiding:
 
– Minimaal een afgeronde opleiding op HBO niveau in een relevante richting
 
Werkervaring eisen en wensen :
 
– Kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met: ISO 9001, Systeemgerichte Contractbeheersing en Best Value. EIS !
 
– Kandidaat heeft kennis van o.a. risicomanagement, Systems Engineering, projectbeheersing, kwaliteitsnormering, inkoopcontractering, relevante contractvormen (bijvoorbeeld Design & Construct, prestatiecontracten, ingenieursdiensten-contracten) en
aanbestedingswetgeving EIS !
 
– Kandidaat heeft meer dan 3 jaar ervaring in het vervullen van een contractmanager en /of projectleider rol aan Opdrachtgeverszijde zijde. EIS !
 
– Kandidaat heeft kennis en ervaring van c.q. met het Integraal Projectmanagement (IPM) model EIS !
 
– Kandidaat heeft aantoonbare inhoudelijke kennis op het gebied van natte waterbouw en werktuigbouwkundig werken in combinatie met meerdere contractvormen in de uitvoeringsfase. EIS !
 
– De kandidaat heeft een analyserend vermogen EIS !
 
– De geschikte kandidaat kan anticiperen EIS !
 
– Kandidaat dient te beschikken over voor de uitvoering van de opdracht geschikte elektronische hulpmiddelen. De elektronische hulpmiddelen worden niet door Rijkswaterstaat ter beschikking gesteld. EIS ! Onder elektronische hulpmiddelen vallen mobiele telefoon, computer, laptop en/of tablet.
 
 
Wensen :
 
Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring  in het leidinggeven aan teams met een omvang van minimaal 5 personen.
Hoe meer jaren => hoe beter !
 
Kandidaat heeft tenminste 5 jaar kennis van en ervaring met de van toepassing zijnde informatiesystemen zoals UR-SCB, Projectendatabase en SAP Hoe meer jaren => hoe beter !
 
Kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van contractmanagement in de realisatiefase Grond- Weg en Waterbouw. Hoe meer jaren => hoe beter !
 
– minimaal 1 Recente referentie van een eerder relevant project. 
  ! Deze referenties hebben echter wij niet nodig bij uw eerste reactie. Pas als wij besluiten
  het CV aan te bieden.
 
Gaarne alleen een reactie met een recent CV in de NL taal. Gaarne een korte motivatie refererend aan het CV, waarom u denkt hiervoor de juiste kandidaat te kunnen zijn.
 
 

Solliciteer