Voor onze directe opdrachtgever waar wij reeds meerdere medewerkers hebben geplaatst, 
zoeken wij de volgende kandidaten :
 
Functienaam   :   Business Analist per 1 november     ( M/ V)
 
Wij zoeken meerdere (6 fte) Business Analisten (afgeronde opleiding informatiekunde, bedrijfskundige informatica of bedrijfskunde minimaal op HBO niveau) met minimaal 3 jaar relevante ervaring als adviseur (IM) opgedaan in de afgelopen 5 jaar.  Met kennis van gegevensmanagement en het komen tot standaarden. Aantoonbare werkervaring met stakeholdermanagement, met gegevensanalyse en het implementeren van referentiegegevens.
 
IDEAAL VOOR EEN KANDIDAAT DIE VAN BAAN WIL VERANDEREN OF ZPP’er WIL WORDEN.
 
Werklocatie         :    Utrecht. Echter vanaf 1 januari 2017 Zwolle
 
Geplande start    :     1 november       (gaarne ZSM uw reactie)
 
De start kan pas plaatsvinden zodra de door TemployeeNet geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. Dit kan enige tijd in beslag nemen en kandidaat dient hier rekening mee te houden. (geschatte duur 6 tot 14 weken, afhankelijk van soort screening)
Echter bij sommige functies mogen kandidaten van TemployeeNet reeds starten gedurende de looptijd van de screening ! Dus indien mogelijk ook eerder dan 1 november !
 
Duur                   :     minimaal 5 maanden !    (+ optie op verlenging)
 
Uren per week     :    36 uur               (7,2 uur verdeeld over of 5 dagen per week)
 
Verloning via onze eigen loonadministratie is mogelijk en kosteloos. Indicatie 7.500,– BpM gebaseerd op een 36 urige werkweek, 8 % vakantiegeld, opbouw vakantiedagen, woon/werk reiskosten 19 cent per km of (indicatie) 85 Euro p/u zpp’er met een geldige VAR 2016. H.e.e.a. afhankelijk v/h het aantal jaren juiste werkervaring, opleidingen en certificeringen. Vanwege de relatieve haast van onze opdrachtgever met de afronding van deze selectie nog in begin september, ontvangen wij gaarne zsm uw CV voor vrijdag 19 augustus 17.00 uur !
 
Note :
 
Selectiegesprekken zijn REEDS gepland op dinsdag 6 september in Nieuwegein en op woensdag 7 september in Groningen. Op 1 van deze dagen (op een vooraf reeds bepaald tijdstip) moet je aanwezig kunnen zijn. Dus begin september weet je reeds of je per 1 november kan beginnen. Ideaal ivm een evt opzegtermijn !
 
 
Opdracht omschrijving :
 
De Dienst Informatiemanagement (IM) is onderdeel van het Politiedienstencentrum en is de informatiemanagementorganisatie voor de politie. De dienst is verantwoordelijk voor de continuïteit van de informatievoorziening (IV)-dienstverlening aan de business en bereidt samen met de business de IV-portefeuille voor, onder meer door middel van de intake van nieuwe behoeften. Ook de vertaling van de informatiebehoefte naar requirements tot en met de implementatie van nieuwe of gewijzigde IV behoort tot het takenpakket van de dienst. De ruim 600 medewerkers van de Dienst IM werken zowel geconcentreerd als gedeconcentreerd.
 
De sector Gegevensgebruik en –Beheer (GGB) heeft een regie-, beheer-, advies- en rapporterende functie over gegevens die éénmalig door de politie worden ingewonnen/vastgelegd en meervoudig binnen de politiesystemen worden hergebruikt. Kenmerk hiervan is dat het gegevens betreft die niet door het operationele proces of bedrijfsvoeringproces gewijzigd worden. De kerntaken van sector GGB zijn het controleren van kwaliteit van gegevens en het doen van voorstellen om de kwaliteit van gegevens te verbeteren.
 
De sector GGB zorgt voor een stabiele en eenduidige kern van de informatiehuishouding in de vorm van een samenhangend stelsel van gegevensstandaarden en referentieverzamelingen waarmee de operatie kwalitatief hoogwaardige informatie kan verwerken. GGB bewaakt, toetst en monitort de kwaliteit van gegevens. Daarnaast heeft GGB een belangrijke rol in de controle op de processen ontwikkelen, vaststellen en naleven van de afspraken die gelden binnen de informatie- en gegevensarchitectuur.
 
Het Aanvalsprogramma IV Politie (AVP) is gericht op het realiseren van een bruikbare, gebruiksvriendelijke, betrouwbare, veilige, flexibele, toekomstvaste en betaalbare informatievoorziening voor de nationale politie. De komende periode moeten diverse binnen het AVP gerealiseerde IV voorzieningen in beheer worden genomen. Aan de sector GGB binnen de Dienst IM, als bewaker van de gegevenskwaliteit en beheerder van alle gegevens die eenmalig worden vastgelegd en meervoudig worden gebruikt, wordt gevraagd om o.m. referentiegegevens, definities, bedrijfsbegrippen, formulieren in beheer te nemen. Voordat in beheername kan plaatsvinden, moet zorgvuldig gekeken worden wat er op de sector af komt (detectiefase), zal gestandaardiseerd en geharmoniseerd moeten worden (harmonisatiefase) en zal GGB regievoeren op de implementatie van de geharmoniseerde gegevensstandaarden binnen de totale informatievoorziening (IV) van Politie (implementatiefase). Voor deze complexe opdracht wordt gezocht naar business analisten die in  projectteamverband en samen met de gegevensarchitecten, -adviseurs en -beheerders binnen GGB zorgen voor een goede landingsbaan van o.m. referentiegegevens, definities, bedrijfsbegrippen, formulieren.
 
 
Doelstelling
 
Binnen de sector GGB op beheerste wijze in beheer genomen en gestandaardiseerde danwel geharmoniseerde referentiegegevens/-tabellen, definities, bedrijfsbegrippen en formulieren van (geclusterde) AVP voorzieningen.
 
Verantwoordelijkheden
 
Verzamelt de referentiegegevens/-tabellen, definities, bedrijfsbegrippen, formulieren binnen (een cluster) van op te leveren AVP voorzieningen.
– Analyseert met scherpte en accuratesse de ingewonnen informatie en toetst of de producten bekend zijn binnen GGB
– Zoekt naar (inter)nationale politie of keten standaarden
– Analyseert op raakvlakken met andere (politie)processen
– Werkt gedragen en implementeerbare voorstellen uit voor standaardisatie en harmonisatie
– Ondersteunt en begeleidt stakeholders (product owners, adviseurs, functioneel beheerders, etc) in het proces en bij de uiteindelijke besluitvorming over de noodzakelijke standaardisatie- en harmonisatiemaatregelen.
– Voert regie op een zorgvuldige implementatie binnen de IV  en zorgt voor noodzakelijke documentatie om de verzameling referentiegegevens, definities, bedrijfsbegrippen en formulieren in beheer te nemen binnen de sector GGB
– Adviseert de (project)manager van het “in beheername project GGB” gevraagd en ongevraagd over toe te passen methoden, technieken en tools en borgt vastlegging en verspreiding daarvan binnen de sector
 
Geen leidinggevende taken, de inzet is zowel in de lijn als in het projekt. Contacten zijn zowel
in- als extern
 
 
Omschrijving juiste, ideale kandidaat :
 
Opleiding
– HBO+ of WO werk- en denkniveau met een afgeronde opleiding Informatiekunde, bedrijfskundige informatica of bedrijfskunde
 
Werkervaring
– Ervaring in stakeholdersmanagement;
– Ruime kennis van en ervaring met gegevensmanagement en (het komen tot) standaarden
– Kennis van en ervaring met gegevensmodellering.
– Kennis van operationele politieprocessen binnen de diverse ketens waarin de politie participeert.
– Kennis van de informatievoorziening van de politie.
– Kennis  van Lean implementatie.
 
Vereiste vompetenties
– oplossingsgericht
– scherp en accuraat
– organisatiesensitief
– communicatief
– servicegericht, ook als je nee verkoopt
– feitelijk, rationeel en gestructureerd
– kwaliteitsgericht
 
 
Harde functie eisen :
 
Opleiding
 
– Een afgeronde opleiding informatiekunde, bedrijfskundige informatica of bedrijfskunde minimaal op HBO niveau.
 
Werkervaring eisen :
 
– Minimaal 3 jaar relevante werkervaring als business analist opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
 
– Minimaal 3 jaar relevante ervaring als adviseur (IM) opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
 
– Kennis van gegevensmanagement en (het komen tot) standaarden.
 
– Aantoonbare werkervaring met stakeholdermanagement.
 
– Aantoonbare werkervaring met gegevensanalyse en het implementeren van referentiegegevens.
 
– Aantoonbare kennis van en ervaring met gegevensmodellering is een pré  
 
– Kennis van de informatievoorziening van de politie is uiteraard een pré !
 
– 2 recente referenties van eerdere relevante werkzaamheden / projecten, waarin de bovenstaande gevraagde soort werkzaamheden tot uitdrukking komen.
! Deze referenties hebben wij echter niet nodig bij de eerste reactie.  Indien wij besluiten het CV aan te bieden.
 
Het CV dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal. Een korte motivatie waarom jij denkt hiervoor de juiste kandidaat te kunnen zijn, is altijd welkom.
 
 

Solliciteer