Wij zijn voor het Ministerie van Economische Zaken op zoek naar 5 medior Blueriq modelleurs.

Het gaat om een tijdelijke inzet vanaf 15 augustus tot einde 2016
Standplaats : Utrecht
 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is ontstaan uit drie organisaties met elk hun eigen identiteit, taken, processen en systemen. In totaal kent de NVWA 23 toezichtdomeinen. Hoewel er verschillen zijn in aanpak, is de basis van het toezicht steeds hetzelfde. Echter, de huidige procesinrichting verschilt sterk, niet alleen divisie overstijgend maar ook binnen een divisie. Dit wordt ondersteund met een erfenis van verouderde systemen die onvoldoende samenwerken, en wat tevens het beheer en onderhoud kostbaar maakt. 

Gezien bovenstaande problematiek moet de NVWA investeren in:
• Moderne op ICT gebaseerde geüniformeerde organisatieprocessen: deze systematiek moet de inspecteur in het veld ondersteunen en moet beter inzicht bieden in inspectietijd, inspectieresultaten, prestaties van de organisatie en andere managementinformatie, waardoor risico’s eerder worden gesignaleerd. 
• Het versterken van de informatiepositie van de NVWA, waardoor beter risicoanalyse en -management uitgevoerd kan worden.
• Het uitrusten van medewerkers met moderne apparatuur en goede verbindingen waarmee zij op gebruiksvriendelijke wijze bevindingen kunnen registreren en eerder vastgelegde bevindingen kunnen ophalen.
• Het opleiden van medewerkers om deze systemen goed te kunnen gebruiken.

Om dit doel te bereiken is in 2014 het programma Blik op NVWA 2017 gestart. Het programma kent verschillende in de tijd gelijktijdig en volgtijdelijk lopende projecten. De projecten richten zich op het middels co-creatie realiseren van herontwerp van de werkprocessen, de business change, het realiseren van zowel ICT (softwarematig en infrastructuur) als handmatige ondersteuning voor de nieuw ontworpen processen en de voorbereidende activiteiten (draaiboeken) voor de implementatie. Het onderdeel binnen het programma dat verantwoordelijk is voor het realiseren van de software producten wordt de Maakplaats genoemd. Binnen de Maakplaats wordt op basis van een Agile (Scrum) werkwijze en met behulp van het platform Blueriq een systeem in het kader van zaakgericht werken voor de NVWA ingericht. 

Inzet/startdatum:
• Start: per direct. In overleg kan echter ook op een later moment gestart worden;
• Minimaal tot het einde van het jaar en gezien de grootte van het programma is er kans op een langdurige verlenging;
• Fulltime;
• Projectlocatie is Utrecht.

De medior Blueriq Modelleur maakt onderdeel uit van één van de Scrum teams in de Maakplaats. De medior Blueriq modelleur is verantwoordelijk voor de realisatie van de user-stories in Blueriq tot functionaliteit die onderhoudbaar, performant, generiek en van voldoende kwaliteit zijn. Van de medior Blueriq modelleur wordt verwacht dat hij releasemanagement, test en ontwerp activiteiten uitvoert en teamleden bij werkzaamheden ondersteunt. Het afstemmen van de oplosrichtingen zodanig dat deze in lijn zijn met de architectuur richtlijnen maken integraal onderdeel uit van zijn werkzaamheden. Hij dient procesverbeteringen te identificeren en waar aan de orde ten uitvoer te brengen. Hij is in staat om kritische vragen te stellen over de voorgestelde user-stories en weet deze te vertalen naar oplossingen passend binnen Blueriq. De medior Blueriq modelleur is ook verantwoordelijk voor het in gang zetten van de juiste communicatie van het betreffende team met de andere scrum-teams. Het is een pre als hij ook als Scrum-master kan fungeren binnen het team. 

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

•    kennis van en ervaring met het ontwerpen en realiseren van applicaties (op basis van een modelgedreven oplosrichting), minimaal 4 jaar (afhankelijk van kennis en ervaring met Blueriq);
•    afgeronde relevante opleiding op minimaal HBO niveau;
•    meerdere jaren (ten minste 2 jaren) aantoonbare kennis van en ontwerp/modelleerervaring met het Blueriq platform of van gelijkwaardige technologie (Dynamic Case management), inclusief het versie-, configuratie- en releasemanagement hiervan; 
•    Met goed gevolg afgelegde opleidingen Blueriq (Blueriq Modelling Foundation, Blueriq Modelling Advanced, Dynamic Case management) zijn pre’s;
•    ervaring met elektronische koppelingsvraagstukken (o.a. op basis van SOAP e/o REST)
•    meerdere jaren kennis en ervaring met de realisatie van systemen o.b.v. (dynamisch) Procesmanagement;
•    kennis en ervaring met requirementsanalyse;
•    kennis en ervaring met zaakgericht werken;
•    kennis van en ervaring met testen;
•    kennis van en ervaring met Oracle databases;
•    kennis van en ervaring met XML en XSD;
•    kennis van en ervaring met iteratieve ontwikkelmethodieken (SCRUM) en gebruikersinteractie.
•    ervaring met het werken in een grote (ambtelijke) organisatie en een technisch complexe omgeving;
•    ervaring met het werken voor (Rijks)overheden in het bijzonder inspectiediensten is een pre.
 

    De medior Blueriq Modelleur:
•    Is in staat om in teamverband met gebruikersinbreng globale specificaties om te zetten in een concreet applicatieontwerp en dit te realiseren in de programmatuur;
•    Is in staat zich snel in te leven in vraagstukken en problemen op andere (specialistische) vakgebieden;
•    Is in staat bij anderen vertrouwen te wekken in de eigen professionaliteit, integriteit, deskundigheid en doelmatigheid;
•    Stimuleert wederzijdse samenwerking om gemeenschappelijke doelen te bereiken; bevordert daartoe de onderlinge communicatie;
•    Is gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten; toont vasthoudendheid bij tegenslagen;
•    Heeft naast de modelleer- en ontwerp competenties technische affiniteit; 
•    Is punctueel, gestructureerd en accuraat.

Overige vaardigheden:
•    Initiatiefrijk, proactief en een grote flexibiliteit;
•    Teamplayer met overtuigingskracht;
•    Kritisch, systematisch, gedisciplineerd, maar met een pragmatische inslag;
•    Zelfstandig en stressbestendig;
•    Gedegen, begrijpelijk en gestructureerd ‘schrijver’

Solliciteer