Aantal uren per week:   40
Startdatum inzet:          01-09-2016
Einddatum inzet:           01-03-2017
                       
Opdrachtomschrijving:
Als beheerder ben je namens de business verantwoordelijk voor de continuïteit en het optimaal functioneren van het MIH. Eén van de belangrijkste dagelijkse werkzaamheden van gebruiksbeheer MIH is datastewardship.
Dagelijks wordt de uitval en uitworp van ontsloten brongegevens, welke niet voldoen aan de eisen die de master data administratie stelt, geanalyseerd en waar mogelijk ter correctie aangeboden aan de gebruiksbeheerder van het betreffende bronsysteem. Daarnaast is het analyseren van potentieel te ontsluiten bronnen een belangrijk onderdeel van de functie. Voor deze activiteit is kennis van informatieanalyse en querybouw noodzakelijk.
Omdat MIH nog volop in ontwikkeling is, zal  de beheerder activiteiten m.b.t. Testen/Toetsen en Transitie uitvoeren. Het is geen van 9 tot 5 job. MIH is 7 X 24 uur beschikbaar en  ondersteunt het primair proces van de belastingdienst.
De beheerder legt verantwoording af aan het Managementteam (MT). De beheerder werkt samen met het MT, de gebruikers (productbouw en account), ICT-medewerkers (technisch beheer, applicatiebeheer, ontwikkeling-bouw-test), collega beheerders, beheerders bronsystemen, de procesadviseurs AO (administratieve organisatie), projectleiders en -indien van toepassing- de producteigenaar van een pakket bij een leverancier.
 
Het beheer heeft betrekking op meerdere aspecten zoals Metadata, Autorisatie/Beveiliging, Kwaliteitsborging, Procesontwerp, en SNO-bewaking.
 
Businesskennis:
·         Kennis van informatie analyse methoden en technieken.
·         Kennis van modelleringstechnieken.
·         Kennis van geautomatiseerde tools voor rapportage en analyse.
·         Kennis van databasemanagementsystemen.
·         Gelijkwaardig gesprekspartner op inhoud (o.a. datakwaliteit) van gebruikers van het MIH.
·         Ervaring m.b.t. het testen van systemen.
 
Bedrijfskennis:
·         Kennis van de bedrijfsprocessen die door de MIH worden ondersteund.
 
Expertise:
·         Ten minste HBO werk- en denkniveau, blijkend uit gevolgde relevante opleiding en werkervaring. 
·         Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
·         Samenwerken in teamverband, ook over organisatiegrenzen heen.
·         Servicegericht.
·         Bereid en in staat om Gebruiksbeheer MIH verder te ontwikkelen (pionieren).
·         Bereid en in staat concept MIH te vertegenwoordigen op de gebruikersgroepen/overleggen van de leverancier.
 
Kerncompetenties:
·        Productgerichtheid kwalitatief, realiseert een hoge mate van kwaliteit in het werk.
·        Productgerichtheid kwantitatief, realiseert een hoge productie.
·        Integriteit, handelt volgens geldende regels, normen en basiswaarden.
·        Aanpassen, past zich aan als de organisatie dat verlangt.

Solliciteer