Wij zijn voor het Ministerie van VWS en SZ op zoek naar een senior IT Architect.

Het gaat om een tijdelijke inzet vanaf 1 augustus tot 1 januari 2017 voor 24 uur in de week
Standplaats : Zoetermeer

VWS vormt zich op dit moment om tot een digitaal ministerie (Kabinetsbesluit Digitale Overheid 2017). VWS richt zich op het digitaliseren van de documenthuishouding en de werkprocessen waarvoor de IBM FileNet Suite het fundament vormt. Voor dit ECM-platform is VWS bezig in het nieuwe overheidsdatacentrum (ODC) in Rijswijk een nieuwe technische infrastructuur neer te zetten. Uiteindelijk zullen voor de productie-/onderhoudsomgevingen en de ontwikkelomgevingen ongeveer 130 servers verdeeld over 19 omgevingen neergezet worden.

Organisatorische omgeving
De directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel is eindverantwoordelijk voor de levering van bedrijfsvoeringdiensten aan het kerndepartement en aan een aantal niet tot de kern behorende diensten van VWS. In het domein I en ICT is het onderdeel IFM (Informatievoorziening en Facilitair Management) hiervoor verantwoordelijk binnen OBP. Het applicatiebeheer en technisch beheer van alle FileNet-applicaties is belegd bij SSC-ICT, een onder BZK ressorterende shared service organisatie. Voor het functioneel beheer is het I-Team, een afdeling van IFM, verantwoordelijk. Voor het project Modernisering ECM-platform VWS is een projectorganisatie opgericht.

Applicatiedomein
De huidige Enterprise Content Management-systemen zijn Subsidieplein/Subsidieplein Light ten behoeve van de subsidieprocessen en Marjolein ten behoeve van het poststroom-, paraferings-, en archiveringsproces. Ongeveer 18 processen worden als gestructureerd proces ondersteund door Marjolein.
Deze huidige systemen worden binnen het ECM platform IBM/Filenet domein op dit moment gemoderniseerd met gebruikmaking van de IBM Case Management oplossing. Deze modernisering wordt in het programma Modernisering ECM-platform VWS gerealiseerd.

Doel van de opdracht
De opzet en inrichting van de ontwikkel-, onderhouds- en productie-omgevingen dienen plaats te vinden conform de nieuwe architectuurprincipes die voor het ODC zijn bedacht. Deze principes gaan uit van de inzichten die de afgelopen door SSC-ICT zijn opgedaan ten aanzien van o.a. beveiliging, beschikbaarheid en beheersbaarheid. Voor VWS specifiek is het noodzakelijk dat er een strikt onderscheid wordt gemaakt tussen productie en onderhoud enerzijds en (door)ontwikkeling anderzijds.

Voor de ombouw van onze FileNet-applicaties naar de Case Manager zijn de nieuwe ontwikkelstraten nodig. De servers hiervoor zijn besteld en worden binnenkort geleverd. Het opzetten en inrichten van de autorisatiestructuur die nodig is om van deze ontwikkelomgevingen gebruik te kunnen maken alsmede het daadwerkelijk installeren en configureren van alle benodigde software dient VWS vooralsnog zelf te organiseren omdat de focus van het ODC de komende tijd ligt bij het tijdig leegverhuizen van de bestaande rekencentra. Bovendien dienen vanaf eind 2016 ook de productie- en onderhoudsomgevingen te worden geleverd en ingericht.

Om geen vertraging op te lopen in het Case Manager-traject is in overleg met SSC-ICT Zoetermeer besloten om een infrastructuur-architect in te huren.

Taken
De primaire taak van de architect infrastructuur ODC is de architectuurontwerpen voor deze nieuwbouw verder te ontwikkelen en specifiek te maken voor het gebruik van het ECM-platform van VWS alsmede de installatie en inrichting hiervan te coördineren. Hij doet dit in nauwe samenwerking met de collega’s van SSC-ICT die betrokken zijn bij het ODC en met de technisch beheerders en FileNet-specialisten van SSC-ICT Zoetermeer.

De werkzaamheden worden vanuit SSC-ICT Zoetermeer uitgevoerd.

In dit kader wordt de kandidaat belast met de volgende taken:

 • Architectuurontwerp nieuwbouw productie-omgeving met inachtneming van gangbare beschikbaarheidseisen;
 • Applicatie- en infrastructurele security-eisen van VWS en SSC-ICT met elkaar in lijn brengen en
 • de benodigde maatregelen implementeren;
 • Coördinatie bouw infrastructuur van de ontwikkel, test, acceptatie- en productiesystemen;
 • Realisatie applicatiebeheer binnen ODC VWS systemen;
 • Ontwerp en realisatie ontwikkel- en test-‘straat’;
 • Ontwerp en coördinatie inrichting active directory ODC t.b.v. VWS-systemen en gebruikers;
 • Voorbereiding technische migratie van gebruikersaccounts en -groepen van huidige FileNet-omgevingen naar de nieuwbouwsystemen;
 • Voorbereiden van de inbeheername van de nieuwbouwsystemen door SSC-ICT Zoetermeer.

 

Gevraagde kennis en ervaring
 • Architectuur en inrichting Overheid Datacenter (ODC Rijswijk)
 • Architectuurmethodiek rijksoverheid
 • Applicatiearchitectuur en infrastructuur
 • Projectmanagementmethodiek rijksoverheid
 • Software Quality Assurance (Test) methodiek en automatic testsystemen
 • Active Directory-architectuur SSC-ICT
 • IBM Filenet-infrastructuur
 • Baseline Informatie Richtlijnen Overheid
 • NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur)
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Initiatiefrijk
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
Pré
 • Ervaring binnen de Rijksoverheid is een pré
Plaats van uitvoering werkzaamheden
De werkzaamheden geschieden voornamelijk op locatie bij het SSC-ICT in Zoetermeer Europalaan 2 Zoetermeer.

Beoogde planning en inzet
De inzet van de opdracht loopt van 1 augustus 2016 t/m 31 december 2016 voor 24 uur per week met de mogelijkheid tot verlenging.

Startdatum opdracht: z.s.m. na gunning, gepland op 1 augustus 2016.

Solliciteer