Wij zijn op zoek naar een applicatieprogrammeur voor het Ministerie Volksgezondheid en Welzijn en Sport.

Het gaat om een tijdelijke inzet PER DIRECT tot 1 januari 2017
De standplaats : Den Haag

 
Kernpunten van de functie
– Programmeren rapportages en vragenlijsten/formulieren
– Applicatie onderhoud
– Maken van analyses

Vereiste Competenties

De afdeling I&I is in verandering. De applicatieprogrammeur is in staat een bijdrage te leveren aan de dagelijkse operatie van het ontwikkelteam. Daarbij is het van belang dat hij/zij beschikt over de nodige flexibiliteit en het vermogen om in een veranderende omgeving doelstellingen voor ogen te houden en kwaliteit te leveren.

Kennis en ervaring
– Kennis en ervaring met IBM SPSS Data Collection versie 6.0.1, module “Authoring”
– Kennis en ervaring met database technologieën zoals Oracle versie 11g (of hoger) of Microsoft SQL Server 2008 (of hoger)
– Kennis en ervaring met SQL
– Kennis en ervaring met XML
– Uitgebreide kennis van Microsoft Excel
 

De organisatie: Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Niemand twijfelt aan de noodzaak van een grondig toezicht op de gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zorgt daarvoor. Met veel gevoel voor mensen die van de zorg gebruikmaken én voor hen die er in werken. Met een scherp oog voor de kwaliteit. Verantwoordelijk werk, soms zwaar, maar altijd inspirerend. Vaak ook in het brandpunt van de actualiteit.

Het is de opdracht van de IGZ om ervoor te zorgen dat alle patiënten zich met vertrouwen kunnen wenden tot de zorgaanbieders. Immers alle patiënten hebben recht op veilige, effectieve en patiëntgerichte zorg. Een eervolle taak, van groot maatschappelijk belang. De IGZ houdt toezicht op vier domeinen: volksgezondheid, curatieve zorg, verpleging en chronische zorg en medische producten. Ze handhaaft 25 wetten en grijpt zo nodig in. Kwaliteitsverbetering van de zorg, het terugdringen van risico’s: daar gaat het om.

De IGZ doet er alles aan om haar medewerkers zo goed als mogelijk voor deze taak toe te rusten. Door te investeren in opleidingen, in arbeidsvoorwaarden, in ontplooiingskansen. Maar ook door de organisatie, processen en werkwijze te moderniseren en aan te passen aan veranderingen in de samenleving.
Bij de IGZ werken momenteel ongeveer 600 medewerkers. De IGZ heeft haar hoofdkantoor in Utrecht.
De IGZ bevindt zich momenteel in een veranderproces waarbij het doel is om zowel de inhoudelijke kwaliteit van het werk te verbeteren als te komen tot een meer eenduidige werkwijze.

 
Beschrijving van de afdeling
Informatievoorziening is in toenemende mate van belang voor de IGZ. In het primair proces staat het verzamelen, verwerken, verrijken, beoordelen, produceren en publiceren van informatie centraal.
De afdeling I&I levert een essentiële bijdrage aan informatievoorziening, informatiemanagement & ICT. Het is een afdeling in opbouw. De afdeling is op weg om een afdeling te worden die regie voert op het beheer en ontwikkeling van ICT systemen. Deze worden gehost en onderhouden door andere partijen (waaronder overheidspartijen).
Daarnaast is op dit moment een programma gaande om het gehele ict landschap te vernieuwen: “IV van morgen”. Tegelijkertijd moet natuurlijk het huidige ict landschap blijven draaien.
 
Algemeen
De afdeling I&I is op zoek naar een (medior) applicatieprogrammeur voor het ondersteunen van Web Based Survey (WBS).
WBS is een platform op basis van IBM SPSS Datacollection. Deze wordt door IGZ gebruikt om geautomatiseerd uitvraag te doen bij ziekenhuizen en ander instellingen. Daarnaast wordt het meldingenproces hiermee ondersteund en wordt het gebruikt voor interne vragenlijsten.
Daarnaast heeft de applicatieprogrammeur kennis van SQL, Sql Server, Oracle om eventuele andere informatieverzoeken af te handelen.
Het zwaartepunt van de opdracht ligt bij WBS/IBM SPSS Datacollection. Kennis en ervaring met WBS/IBM SPSS Datacollection is dan ook echt een must.
 

Solliciteer