De rechtspraak is de derde onafhankelijke staatsmacht in Nederland. De organisatie van de rechtspraak bestaat uit 11 rechtbanken, 4 gerechtshoven en 2 bijzondere colleges. In het totaal zijn ca. 30 locaties in Nederland die behoren tot de rechtspraak. De Raad voor de rechtspraak is het overkoepelende orgaan dat gaat over wet- en regelgeving, huisvesting en tevens verantwoordelijk is voor afspraken met de minister als het gaat om de financiering.

Bij de rechtspraak werken ca. 11.000 medewerkers waarvan ca. 2500 medewerkers werkzaam zijn als rechter/raadsheren. De rechtspraak behandelt ongeveer 1,7 miljoen zaken per jaar.
Spir-it is het ICT-bedrijf van waar ca. 500 medewerkers werkzaam zijn, en die verantwoordelijk zijn voor de complete IT van de rechtspraak, zowel het ontwikkelen van nieuwe applicaties, het beheer van bestaande applicaties als het beheer en up-to-date houden van de onderliggende infrastructuur.
De rechtspraak is bezig met grootschalige programma’s als het gaat om digitalisering. De onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:
•    Het werken met een digitaal dossier
•    Het digitaal gegevens uitwisselen met ketenpartners
•    Het digitaal gegevens uitwisselen met de justitiabelen
•    Het plaats en tijdsonafhankelijk werken, dus zeker ook mobiel.
•    Het werken volgens het principe van CYOD
Het is vanzelfsprekend dat als dit allemaal vorm heeft gekregen dat we praten over een beschikbaarheid van applicaties en de bijbehorende infrastructuur van 7×24 uur, waarbij de maximale functionaliteit wordt geboden.

Probleemstelling/opdrachtformulering
De huidige LAN-componenten zijn in het kader van het vervangingsbeleid toe aan vernieuwing. De opdracht is het uitwerken van de verschillende mogelijke scenario’s en te komen tot een aanbeveling voor de rechtspraak voor de vervanging van de huidige LAN-infrastructuur. De daadwerkelijke uitvoering maakt geen deel uit van deze opdracht.
Per scenario dienen in ieder geval de volgende aspecten aan de orde te komen:
•    GOKIT-factoren
•    Welke mogelijk nieuwe functionaliteit kan worden gebruikt
•    De relatie met de ontwikkelingen op het gebied van Wifi
•    Voor- en nadelen
•    Haalbaarheid
•    Een risicoprofiel
•    Mogelijke doorlooptijd
•    Eventuele personele consequenties

De opdracht dient te worden uitgevoerd in een periode van maximaal 8 weken, waarbij geen rekening is gehouden met eventuele vakanties.
Iedere 2 weken zal er een mondelingen rapportage zijn over de voortgang aan de stuurgroep.
De finale rapportage zal worden voorgelegd aan de directie.

EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN

Om deze scenario’s uit te werken is spir-it op zoek naar een senior adviseur met de volgende eigenschappen c.q. competenties:
• Zeer ruime kennis en ervaring (minimaal 10 jaar) op het gebied van LAN-configuraties en migraties 
• Uitstekende kennis van de ontwikkelingen bij marktpartijen, zowel technisch als functioneel
• Onafhankelijkheid van de leveranciers
• Uitstekende schriftelijke en mondelingen vaardigheden

 

Solliciteer